[RELACJA] GREENEVO – możliwości współpracy na rynku kazachstańskim w branży zielonych technologii

30.08.2021

9 sierpnia br Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Ambasadą Kazachstanu w Warszawie zorganizowały Polsko-Kazachstańskie spotkanie gospodarcze online poświęcone współpracy w branży zielonych technologii

Oficjalne otwarcie wydarzenia odbyło się z udziałem Ambasadora RP w Kazachstanie Pana Selima Chazbijewicza oraz Radcy Ministra Daniyara Seidaliyeva z Ambasady Kazachstanu w Warszawie.

W ramach dwóch paneli poświęconych zasobom odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Kazachstanie oraz perspektywom wykorzystania polskich zielonych technologii do realizacji wspólnych projektów w tej branży wystąpili przedstawiciele instytucji rządowych oraz organizacji branżowych z obydwu krajów, w tym:
– Ministerstwa Energii Kazachstanu
– Ministerstwa Ekologii, Geologii i Zasobów Naturalnych Kazachstanu
– Ministerstwa Klimatu i SRodowiska RP
– Kazakh Invest
– Zagranicznego Biura Handlowego w Ałmatach
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej RP
– Międzynawowego Centrum Zielonych Technologii i Projektów Inwestycyjnych w Kazachstanie
– Green Finances Center w Kazachstanie.

Możliwości wsparcia wspólnych projektów w Kazachstanie przedstawiła p. Dyrektor Marta Babicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych , zachęcamy do zainteresowania się
nowym programem wsparcia adresowanym do polskich firm na realizację projektów w państwach sąsiedzkich , gdzie intensywnie rozwijają się relacje gospodarcze i wśród których jest Kazachstan.

Środowisko przedsiębiorców reprezentowały na spotkaniu firmy – laureaci projektu GreenEvo z Polski oraz przedstawiciele państwowych firm kazachstańskich zainteresowanych współpraca z polskimi partnerami, którzy następnie mieli okazję do konsultacji i bezpośrednich rozmów na platformie Zoom
Strona kazachstańska potwierdziła zaproszenie dla polskich przedsiębiorców do złożenia wizyty w Kazachstanie w ramach misji gospodarczej i zapoznania się na mcu z planowanymi „zielonymi” projektami oraz możliwościami udziału w nich polskich firm .

Zgodnie z założeniami Narodowej Koncepcji Transformacji w Zieloną Gospodarkę 2050, pierwszoplanowym celem władz Kazachstanu jest uzyskanie 10 proc. udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 r., potem 50 proc. do roku 2050 i pełnego uniezależnienia od węgla w ciągu kolejnych 10 lat. Dynamika inwestycji w OZE w Kazachstanie przyspiesza rok po roku , a oprócz dużych, komercyjnych inwestycji, coraz częściej pojawiają się też małe lokalne inicjatywy, które mogą być szansą dla polskich firm.
W 2020 r. branża energii odnawialnej znalazła się na liście branż priorytetowych dla gospodarki kazachstańskiej, a inwestorzy realizujący projekty w zakresie energii odnawialnej mogą zawrzeć umowę inwestycyjną dotyczącą priorytetowego projektu inwestycyjnego i uzyskać wiele preferencji podatkowych.

Prezentacje:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – prezentacja

NFOŚiGW – prezentacja

PAIH_prezentacja

Ministry of Energy Kazakhstan – prezentacja

Kazakh invest – prezentacja

AIFC Green Finance Center – prezentacja

 

Kontakt:
Biuro Współpracy z Zagranica KIG
Agnieszka Salamończyk
Z-ca Dyrektora BWZZ
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Project Manager
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.