Relacja: IX Kongres Innowacyjnej Gospodarki, 13.11.2018

21.11.2018

13 listopada w Centrum Praskim Koneser odbyła się 9. edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Rosnące nierówności społeczne, kolejna odsłona kryzysu migracyjnego przetaczająca się przez Polskę i Europę oraz nadchodząca era inteligentnych maszyn to trzy główne filary, na których opierał się tegoroczny program Kongresu. Blisko 300 uczestników zgromadziło się, by wspólnie z prelegentami podjąć dyskusję dotyczącą nowych wymiarów pracy.

Wydarzenie otworzyły wystąpienia Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Jean-Francois Fallacher’a, Prezesa Zarządu Orange Polska.

Gośćmi specjalnymi pierwszej części poświęconej równym płacom i szansom były: Ingibjorg Solrun Gisladottir, Dyrektorka Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka oraz była Minister Spraw Zagranicznych Islandii, Nanna-Louise Wildfang Linde, Zastępca Głównego Radcy Prawnego, Szefowa ds. Korporacyjnych i Prawnych na kraje Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Microsoft. Po wystąpieniu Nanny-Louise uczestnicy powitali na scenie Benję Stig Fagerland, międzynarodową mówczynię i influencerkę, autorkę książki „SHEconomy. It’s your business!”. „W Polsce na najwyższych stanowiskach w biznesie jest więcej mężczyzn o imieniu Jakub i Antoni, niż kobiet łącznie. To kobiety są oczywistym źródłem dalszego wzrostu gospodarczego – pod warunkiem, że staną się równoprawnymi uczestnikami życia gospodarczego i politycznego.” – stwierdza Benja.

Po wystąpieniach gości specjalnych prowadzący wydarzenie Jacek Żakowski zaprosił na scenę uczestników panelu poświęconego dobrym praktykom z zakresu równości szans w Europie: Ingibjorg Solrun Gisladottir, , Benję Stig Fagerland oraz Olafura Stephensena, Sekretarza Generalnego Islandzkiej Federacji Handlu , którzy we wspólnej dyskusji wymieniali pozytywne skutki wyrównania płac i parytetów zatrudnienia obu płci.

Kolejny panel poświęcony był sytuacji równych szans w Polsce. W dyskusji uczestniczyła Ewa Rumińska-Zimny, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, Karolina Malczyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania oraz Katarzyna Wierzbowska, Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Druga część wydarzenia poświęcona była migracjom ekonomicznym. Dyskusję panelową poprzedziło wystąpienie John’a Armstronga, Doradcy Ekonomicznego Ambasady US w Polsce . W swoim wystąpieniu Pan Armstrong przekonywał, że migracje ekonomiczne zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne od wieków stanowią nieodzowną część rozwoju cywilizacyjnego.

W panelu dyskusyjnym  udział wzięli Ewa Kacprzak-Szymańska, Prawniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, Anna Wilczyńska, autorka islamistablog.pl oraz Kamil Wyszkowski, Prezes Zarządu Global Compact Polska. „Migranci ekonomiczni nazywani są często naturalnymi liderami. Musieli oni pokonać wiele mentalnych barier, aby opuścić rodzinę i wyruszyć w nieznane. Zapewniając im wsparcie i szansę na wzmocnienie kompetencji są w stanie wymiernie wzmocnić gospodarkę danego kraju” –  podsumował Kamil Wyszkowski.

Wystąpienie gościa specjalnego Heidi Bottcher, Dyrektor Regionalnej Booking.com rozpoczęło trzecią część programu poświęconą sztucznej inteligencji i zmianom gospodarczym, jakie niesie nadchodzący postęp technologiczny.

Prelegentkami ostatniej dyskusji były: Grażyna Dadej z firmy IBM, Iwona Karasek-Wojciechowicz, specjalista technologii Blockchain z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jegiellońskiego oraz Renate Strazdina, Country Manager krajów nadbałtyckich. .  „W 2020 roku 50% wszystkich wyszukiwań będzie wykonywanych głosowo.” – Heidi Boettcher mówiła m.in.o potrzebie ciągłego dostosowywania narzędzi do nieustannie zmieniających się zachowań użytkowników. Można to robić jedynie dzięki inteligentnym systemom zbierania danych.

W wydarzeniu wzięło udział 300 uczestników, a ponad 800 osób śledziło wydarzenie live na Facebook’u.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok!

PODSUMOWANIE KONGRESU – pobierz pdf

Partnerzy wydarzenia:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.