• A A A

Relacja: IX Europejski Meeting Gospodarczy

21.10.2019

W czwartek, 17 października w Warszawie odbył się IX Europejski Meeting Gospodarczy dotyczący Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE. W debacie pt. „Węgiel w energetyce w Polsce dziś i jutro. Przeszkoda czy niezbędne zabezpieczenie jej transformacji?” uczestniczył Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz Pełnomocnik ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, a także eksperci reprezentujący polską i europejską gospodarkę, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych, administrację publiczną i dyplomację. Uczestnicy spotkania wypracowali VI Apel Warszawski IX Europejskiego Meetingu Gospodarczego, który poniżej prezentujemy.

Europejski Meeting Gospodarczy jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2011 r., podczas którego dyskutowane są ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Konferencja była podsumowaniem otwartych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Podczas spotkań eksperci dyskutowali nad polityką energetyczną państwa, kosztami gospodarczymi i społecznymi polityki klimatyczno – energetycznej UE i koniecznością zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 gości. Byli to m. in. przedstawiciele administracji rządowej, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branży energochłonnej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów. Konferencja była transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl.

Program konferencji tutaj.

VI Apel Warszawski

Prezentacje

Clemens Rosenmayr – Ile węgla w gospodarce UE i jak długo?

Piotr Bojarski – Polski węgiel dla potrzeb gospodarki w Polsce

Artur Wasil – Lubelski węgiel dla potrzeb energetyki w Polsce

Stanisław Tokarski – Pomiędzy klimatem a racjonalną gospodarką

Herbert Leopold Gabryś – IX Europejski Meeting Gospodarczy