Relacja: Jak bronić swoich interesów w Brukseli w czasie pandemii i po pandemii?

06.05.2021

28 kwietnia odbyło się spotkanie online pt. „Jak bronić swoich interesów w Brukseli w czasie pandemii i po pandemii?”, podczas którego eksperci przedstawili m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne

Webinarium: Jak bronić swoich interesów w Brukseli, w czasie pandemii i po pandemii?

Prezes KIG, Andrzej Arendarski otwierając spotkanie w dniu 28 kwietnia podkreślił, że tylko ok 10 polskich organizacji biznesowych ma swoich przedstawicieli w Brukseli, co oznacza ok. 70 ekspertów z Polski w porównaniu z 1400 ekspertami z Niemiec! KIG z zadowoleniem przyjęła więc informacje o otwarciu Business Science Poland w Brukseli.

Polskie firmy są wciąż mało aktywne w Brukseli mimo, że skuteczny lobbing może przynieść im wiele korzyści poprzez wywieranie wpływu na proces decyzyjny. Tworzenie prawa unijnego to proces długotrwały i skomplikowany, ale otwarty na oddziaływanie z zewnątrz i udział zainteresowanych podmiotów. W praktyce oznacza to przede wszystkim liczne spotkania i rozmowy kuluarowe zmierzające do uzyskania decyzji korzystnej dla zainteresowanych.  Lobbyści są pomostem łączącym sektory gospodarcze (przemysł, handel i inne) z decydentami. Dostarczają tym ostatnim specjalistycznej wiedzy, np. opracowując stanowiska, dokumenty i odpowiednie materiały dotyczące reprezentowanego sektora.

Ambasador Belgii w Polsce JE Luc Jacobs, podkreślił, że Belgia bardzo chętnie będzie wspierać Polskę w rozwoju sieci przedstawicielstw w Brukseli. 

Podczas spotkania eksperci prezentowali m.in.:

  • skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne, 
  • argumenty za słusznością większego zaangażowania ze strony polskiego sektora prywatnego, 
  • warunki współpracy w czasie pandemii. 

Chociaż kryzys COVID-19 zmienił sposób, w jaki eksperci i firmy konsultingowe współdziałają z instytucjami europejskimi, nie przeszkodził im w skierowaniu ich do brukselskich decydentów.

 „Be there!” to nadal główna zasada skutecznego wywierania wpływu wygłoszona przez jednego z prelegentów p. Thomasa Tindemansa podczas spotkania. 

Organizatorami spotkania byli Krajowa Izba Gospodarcza oraz Biuro hub.brussels przy Ambasadzie Królestwa Belgii w Polsce.

Zobacz nagranie ze spotkania

Zapoznaj się z innymi spotkaniami organizowanymi przez BWzZ KIG

 

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.