Relacja: Konferencja nt. współpracy na rynku Królestwa Arabii Saudyjskiej i Królestwa Bahrajnu, 31.08.2017

19.09.2017

Ostatniego dnia wakacji zaprosiliśmy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu, które miało na celu przybliżenie specyfiki prowadzenia biznesu w Arabii Saudyjskiej i Bahrajnie, a także zachęcenie do udziału w misji gospodarczej organizowanej przez KIG do obydwu Królestw w listopadzie br. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj

Zdecydowaną większość panelistów Konferencji stanowili dyplomaci, w tym: Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce, J.E. Mohammed H. Madani, Charge d’Affaires Królestwa Bahrajnu w Polsce, J.E. Ahmed Almuharraqi, który specjalnie z tej okazji przybył z Berlina, J.E. Krzysztof Płomiński oraz J.E. Witold Śmidowski – byli Ambasadorowie RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Ministerstwo Rozwoju reprezentował Pan Krzysztof Dąbrowski, zaś Polsko-Saudyjską Radę Biznesu Pan Marek Gawlik. Gospodarzem spotkania był Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Kłoczko, a moderatorem, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Amb. Jerzy Drożdż.

W trakcie wystąpień można było dowiedzieć się jak prowadzić interesy w krajach Bliskiego Wschodu, a nie jest to rzecz prosta i oczywista, lecz wymagająca cierpliwości, zaangażowania i częstej obecności na Półwyspie Arabskim polskich przedsiębiorców.

Czasy kiedy petrodolary były inwestowane bez zwracania szczególnej uwagi na opłacalność inwestycji, odeszły bezpowrotnie. Wciąż mamy do czynienia z państwami bardzo bogatymi, chętnymi do współpracy i inwestycji wartych miliardy dolarów, ale trzeba mieć świadomość, że aby pozyskać intratne kontrakty należy wykazać się czymś więcej niż liczna  konkurencja z najbardziej rozwiniętych krajów całego świata. Tutaj pole do popisu może mieć właśnie zainteresowanie arabskich kontrahentów niższą, konkurencyjną ceną naszych produktów, bądź też ich innowacyjnością technologiczną, która zyskuje poklask w oczach tamtejszych przedsiębiorców.

Polska dołączyła do grona państw konkurujących na rynkach Bliskiego Wschodu stosunkowo późno, bo dopiero po swojej transformacji ustrojowej. Nie stawia nas to jednak na straconej pozycji, ale rodzi przed naszymi przedsiębiorcami szereg wymagań. Najważniejszym z nich jest znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego, dla którego będziemy wiarygodnym kontrahentem. Jeśli firmie uda się przekonać do siebie tamtejszych przedsiębiorców, może wtedy liczyć na ogromne zyski. Warto podkreślić, że poza najbardziej liberalnym w regionie Bahrajnem,  procesy liberalizacji gospodarki obserwujemy również w pozostałych krajach.

Już od dawna nie tylko branża energetyczna ma tutaj coś do powiedzenia; dzięki próbom zmniejszenia zależności gospodarki od surowców energetycznych, także inne branże dochodzą do głosu. Wystarczy wspomnieć sektor medyczny, spożywczy czy nawet raczkujący rynek rozrywki. Pewne jest, że są to rynki wymagające, o specyficznej wrażliwości kulturowej, na których panują „zachodnie standardy”, jednak potrzeba dywersyfikacji stwarza polskim przedsiębiorcom olbrzymie pole do zagospodarowania.

Krajowa Izba Gospodarcza – poprzez organizację wydarzeń tego typu jak zakończona właśnie konferencja czy organizowana w listopadzie misja gospodarcza – ma za zadanie przybliżyć polskim przedsiębiorcom rynek i umożliwić nawiązanie lub dalszy rozwój kontaktów biznesowych.

Tutaj znajduje się zapis video konferencji oraz wywiady z  panelistami.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail:  mnowakowska@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.