Relacja: Konferencja „Perspektywa współpracy na rynku irańskim – przełamanie barier”, 07.11.2017

14.11.2017

We wtorek (07.11.2017r.) Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Polsko-Irańską Izbą Gospodarczą zorganizowała konferencję biznesową dla polskich firm zainteresowanych współpracą na rynku irańskim. Moderatorem spotkania był Pan Jerzy Drożdż – Ambasador oraz Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej. Gośćmi specjalnymi byli H.E. Ramin Mehmanparast – Ambasador Iranu w Polsce oraz Pan Andrzej Piłat – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Ambasador Polski w Iranie – Pan Jarosław Domański, Pan Piotr Pniejnia-Olszyński (Wicedyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ), Pan Tomasz Salomon (Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju), Pani Magdalena Wymysłowska (KUKE), Pani Dorota Krasińska (Departament Prawno-Traktatowy MSZ), Pan Vahid Tahery (Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej) oraz Pan Arkadiusz Trela (firma Tradebridge).

Forum zostało zainaugurowane przez Pana Andrzeja Piłata oraz Pana Ambsadora  Ramina Mehmanparasta. Wiceprezes KIG wspomniał o potrzebie wzmocnienia kontaktów handlowych z Iranem oraz o znaczeniu Krajowej Izby Gospodarczej dla polsko-irańskiej współpracy ekonomicznej. Pan Ambsador Ramin Mehmanparast we wstępie swojego przemówienia odniósł się do historii dobrych relacji między Polską a Iranem. Wyraził nadzieję na pogłębienie wzajemnej współpracy. Ambasador Iranu wymienił także potencjalne obszary kooperacji polsko-irańskiej, wśród których znalazły się między innymi rolnictwo (maszyny rolnicze, produkty rolnicze), import polskiego mięsa typu halal, import polskich maszyn przemysłowych, współpracę w przemyśle wydobywczym i górniczym, wspólne działania przy eksploatacji kopalń w Iranie, kooperację w przemyśle stoczniowym, farmaceutycznym, petrochemicznym, w sferze ochrony środowiska (m.in. przerabianie odpadów i recykling) oraz energii odnawialnej. Na zakończenie, Ambasador Mehmanparast zachęcił polskie firmy do długofalowej obecności w Iranie.

Pan Ambasador Jarosław Domański także wyraził głęboką nadzieję na wzmocnienie dwustronnych stosunków handlowych między Polską a Iranem, wspomniał także o nowopowstałym polskim biurze handlowym w Iranie, które ma wspierać polskich przedsiębiorców w kontaktach w Iranie.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju – Pan Dyrektor Tomasz Salomon przedstawił między innymi dotychczasowy bilans wymiany handlowej między Polską a Iranem, dodając przy tym, że ten wynik można znacznie poprawić ze względu na duży potencjał gospodarki irańskiej oraz jej pozycję w regionie. Aktualnie, największy wpływ na poziom wzajemnych obrotów mają kontrakty w sektorze energetycznym. Podkreślił także, ze Iran został wybrany przez MR jako rynek priorytetowy, a działania promocyjne polskich firm są objęte wsparciem w ramach podziałania 3.3.3. PO IR do 2019 roku.

Głos zabrali także osoby reprezentujące Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Pani  Dorota Krasińska oraz Pan Piotr Pniejnia-Olszyński, którzy zwrócili uwagę na znaczenie polskiej służby zagranicznej dla działań w Iranie.

Przedstawicielka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (Pani Dyrektor Magdalena Wymysłowska) w skrócie opisała działalność KUKE oraz przedstawiła metody finansowania i zabezpieczenia transakcji handlowych polskich firm w Iranie.

Pan Vahid Tahery (Polsko-Irańska Izba Gospodarcza) w swoim wystąpieniu położył nacisk na charakterystykę rynku irańskiego, jego potencjału oraz znaczenia Polski dla partnerów w Iranie.

Punktem zamykającym forum była prezentacja firmy Tradebridge, którego przedstawiciel opisał swoje dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu biznesu w Iranie, a także prezentacja przedstawicieli Centrum Wystawienniczego PTAK, w kontekście planowanej na 2018 r. wystawy promującej przemysł irański w Polsce.

Kontakt 

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22  630 97 73
asalamonczyk@kig.pl 

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.