Relacja: Kurtuazyjne spotkanie z nowym ambasadorem Słowacji w Polsce JE Andrejem Drobą

12.03.2020

W poniedziałek, 11 marca Prezes Andrzej Arendarski gościł JE Andreja Drobę, nowego ambasadora Republiki Słowacji w Polsce. JE Andrej Droba to doświadczony dyplomata, który piastował różne odpowiedzialne stanowiska w MSZ Słowacji, ponadto był m.in. zastępcą ambasadora Słowacji w USA oraz ambasadorem w Kanadzie.

Podczas spotkania podkreślano, że mimo iż w ostatnich latach z roku na rok obserwujemy dużą dynamikę wzrostu wzajemnych obrotów, to jednak obie strony są zdeterminowane do dalszego zacieśniania wzajemnych stosunków. Prezes Arendarski zadeklarował, że po perturbacjach, związanych z epidemią koronawirusa, podejmiemy starania zdiagnozowania możliwych obszarów współpracy oraz zorganizowania imprez mających na celu prezentację potencjału i zdynamizowanie współpracy.

Rozmawiano także o zaangażowaniu naszych krajów w działania w ramach Czwórki Wyszehradzkiej, szczególnie w kontekście Przewodnictwa Polski w V4 (1.07.2020 – 30.06.2021).

Ambasadorowi Drobie towarzyszyła Zuzana Scepanowa, radca ds. ekonomicznych, aktywnie współpracująca z KIG, m.in. w ramach Klubu Radców Handlowych przy KIG.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.