• A A A

Relacja: Kurtuazyjne spotkanie z ustępującym i nowym radcą w Ambasadzie Rumunii w Polsce

25.10.2019

W dniu 10 października Wiceprezes-Dyrektor Generalny KIG, Marek Kłoczko gościł Botonda Kövessi, dotychczasowego radcę handlowego Rumunii oraz jego następcę Stefana Porojan.

Radca Kovessi, który po pięciu latach kończy swoją misję w Polsce, ściśle współpracował z Krajową Izbą Gospodarczą m.in. przy tworzeniu Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wspólnie organizowaliśmy inne ciekawe wydarzenia mające na celu pogłębianie wzajemnych relacji gospodarczych. Botonda Kövessi aktywnie uczestniczył też w spotkaniach w ramach Klubu Radców Handlowych przy KIG.

Jego następca, Radca Minister Stefan Porojan to doświadczony dyplomata, który pracował na placówkach w wielu krajach.

Podczas spotkania podkreślano, że w ostatnich latach z roku na rok obserwujemy dużą dynamikę wzrostu kontaktów handlowych. Rozmawiano także o zaangażowaniu naszych krajów we wspólne projekty, np. Inicjatywę Trójmorza.