Relacja: Misja gospodarcza do Chorwacji, 10-12 V 2016 r.

09.11.2016

W dniach 10-12 maja 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała misję gospodarczą do Chorwacji, która towarzyszyła wizycie Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego w Dubrowniku. WIĘCEJ

Relacja: Misja Gospodarcza do Chorwacji, 10-12 V 2016 r.

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.