Relacja: Misja Gospodarcza do Królestwa Arabii Saudyjskiej, 10-15 października 2015

27.10.2016

W dniach 10-15 października 2015 roku odbyła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Królestwa Arabii Saudyjskiej. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.