Relacja: Misja gospodarcza do Maroka w ramach EUROMED Invest, 24-25.11.2016 r.

09.12.2016

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Casablance, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem KIG w Maroku Izbą Handlu, Przemysłu i Usług Casablanca-Settat, Łotewska Izbą Handlu i Przemysłu oraz z Izbą Handlową Dahra Mostaganem z Algierii zorganizowała ROADSHOW GREEN BATIMED w ramach programu EURO-MED Invest.

GREEN BATIMED to dwudniowy Roadshow, w ramach którego odbyło się Forum gospodarcze oraz spotkania B2B dla polskich firm z branży budownictwa i robót publicznych (BTP) z przedsiębiorcami z Maroka, Algierii oraz Łotwy. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Casablance oraz Ambasada RP w Rabacie.

W inauguracji Forum Biznesu udział wzięli Ambasador RP w Rabacie Pan Marek Ziółkowski, Przedstawiciel Delegatury UE w Maroku Marta Moya Diaz Doradca, Szef Wydziału  Handlowego, Prezesi izb partnerskich projektu, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Logistyki Maroka oraz Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej.

W programie Forum znalazły się panele dyskusyjne dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie budownictwa krajów regionu Morza Śródziemnego i Europy Środkowej, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlanym w regionie Casablanca–Settat oraz kwestii efektywności energetycznej w kontekście rozwoju energii odnawialnych.

Eksperci z Maroka, Polski, Łotwy i Algierii zaprezewntowali sektor budownictwa w swoich krajach oraz przedstawili mozliwości i mocne punkty branży budowlanej , w ktorych możliwa jest ewentaulna współpraca. Sektor budowlany i robót publicznych (BTP) jest jednym z kluczowych segmentów gospodarki Maroka, a jego udział w PKB wynosi 6,6%. Głównymi segmentami sektora są duże roboty budowlane oraz prace inżynieryjne specjalistyczne.

EUROMED INVEST to program mający na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych w obszarze euro-śródziemnomorza. Jego założenia oraz dotychczasowe osiągnięcia przedstawiła podczas Forum Monica Airoldi, Project Manager, Anima Investment Network.

Poza udziałem w Forum, które poświęcone było możliwościom współpracy w branży budownictwa i robót publicznych w krajach partnerskich projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku marokańskiego, program przewidywał  rozmowy B2B oraz konsultacje z organizacjami biznesowymi ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Polska, Maroko, Algieria, Łotwa.

W drugim dniu Roadshow odbyły się warsztaty w Izbie Casablańkiej na temat koniunktury i możliwości współpracy w sektorze budowlanym w Maroku oraz kontakty na polskim stoisku informacyjnym podczas międzynarodowch targów budownictwa SIB w Casablance, gdzie uczestnicy Roadshow mieli okazję do prezentacji swoich ofert eksportowych oraz przeprowadzenia szeregu rozmów b2b z potencjalnymi partnerami do współpracy, które również zostały zorganizowane w siedzibie WPHI.

Maroko należy do czołowych partnerów gospodarczych i handlowych Polski wśród państw arabskich. Do najważniejszych czynników sprzyjających dynamicznemu rozwojowi polsko-marokańskiej współpracy handlowej należą: dobre stosunki polityczne pomiędzy obydwoma krajami, uporządkowana baza prawno-traktatowa dwustronnych relacji gospodarczych, zaawansowany status Maroka w stosunkach z Unią Europejską i systematycznie liberalizowane zasady dwustronnej polityki handlowej, względna (na tle innych krajów regionu) stabilizacja polityczna Maroka, relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza, realizowane reformy ekonomiczne i szerokie plany rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielkość i chłonność rynku wewnętrznego.

Rodashow GREEN BATIMED w Casablance to dodatkowe narzędzie do wzmocnienia współpracy gospodarczej między krajami Europy Centralnej (Polska, Łotwa) z krajami MED (Maroko,Algieria). W dwudniowym Roadshow w Casablance wzięło udział ponad 150 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, klastrów i ambasad.

Presentation Green Batimed Anima Investment

Presentation Green Batimed Latvia

Presentation Green Batimed Algerie

Presentation Green Batimed Anima Investment
Kontakt
Agnieszka Salamonczyk
Tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.