Relacja: Misja gospodarcza do Sudanu z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza w Chartum

30.07.2018

W dniach 21-22 lipca 2018 roku Krajowa Izba Gospodarcza przy wsparciu  Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz we współpracy z Ambasadą Sudanu w Berlinie i  Ambasadą RP w Kairze zorganizowała misję gospodarczą do Sudanu, której  przewodniczył Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Pan Marek Kłoczko. Misja  towarzyszyła oficjalnej wizycie Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza w Chartumie . Głównym punktem programu wizyty było Sudańsko-Polskie Forum Gospodarczego, które odbyło się 21 lipca br. w Chartumie w hotelu Corynthia z udziałem Pana Ministra Jacka Czaputowicza oraz Ministra Spraw Zagranicznych Sudanu Pana Mohammeda er-Dirdiri Ahmeda oraz przedstawicieli ponad 100 sudańskich i polskich przedsiębiorców. Pan Minister Jacek Czaputowicz, podkreślając gospodarczy wymiar swojej wizyty w Sudanie, zaznaczył, że Sudan, ze względu na swój potencjał ekonomiczny, liczbę ludności, rozrastający się sektor prywatny i solidna bazę instytucjonalna jest interesującym partnerem dla polskich firm.

Podczas Forum  Gospodarczego w Chartumie podpisano szereg umów mających zacieśnić współpracę polskich i sudańskich partnerów, w tym między Krajową Izbą Gospodarczą a Sudańską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców, między Afhad University for Women a Grupą CS Creative  Solutions, między Agriculture Bank of Sudan a URSUS SA, między  sudańska firmą TABASHEER Medical a OPTA-TECH Sp. z o.o.

Na mocy umowy o współpracy miedzy CS Creative Solutions a Uniwersytetem dla Kobiet AFHAD (AUW), jeszcze w tym roku AUW otrzyma na wyposażenie pracowni dydaktycznych polskie nowoczesne mikroskopy cyfrowe i zostanie przeprowadzona seria szkoleń. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany w AUW oferujący tak kompleksowe rozwiązanie dydaktyczne. CS wprowadza na kolejną uczelnię wyższą w Afryce polską metodę dydaktyki porównawczej. Uniwersytet został założony w 1966 r. w celu stworzenia możliwości edukacyjnych dla kobiet, wzmocnienia roli kobiet, zwłaszcza w rozwoju obszarów wiejskich, oraz promowania równych praw dla kobiet w Sudanie. Jest wiodącym uniwersytetem kobiecym w Sudanie i prowadzi nauczanie w języku angielskim dla ok. 6000 studentek z 15 krajów. Porozumienie zawarte między URSUS SA a Bankiem Rolniczym Sudanu zakłada natomiast produkcję sprzętu rolniczego w tym kraju oraz powstanie sieci serwisowej, a fabryka ciągników i maszyn rolniczych miałaby powstać  w Al Jazirah.

Polska delegacja wzięła ponadto udział w Polish-Sudanese Round Table z udziałem przedstawicieli kluczowych resortów gospodarczych State of Khartoum, w tym Ministra Inwestycji, Ministra Rolnictwa, Ministra Infrastruktury,  Ministra  Ropy i Gazu oraz Ministra Kultury i Informacji. Podczas posiedzenia omówione zostały projekty i przedsięwzięcia planowane przez polskie firmy w Sudanie oraz możliwy zakres wsparcie ze strony władz sudańskich.

 Polscy przedsiębiorcy zapoznali się ponadto z przykładowymi projektami realizowanymi już w Sudanie z udziałem zagranicznych partnerów, m.in. w branży rolno-spożywczej – Zadna International Investment Co. Ltd oraz w branży przemysłowo-budowlanej –  Giad Industrial Group. Obydwie silnie rozwijające się grupy przemysłowe przedstawiły swoje plany rozwoju w Sudanie, w których polskie firmy mogą znaleźć możliwości dla  oferowanych przez siebie produktów  i rozwiązań technologicznych.

Strona sudańska została zaproszona do Polski w ramach rewizyty, którą ma przygotować Sudańska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz w ramach tzw. hosted buyers programme rozwijanego przez Ptak Warsaw Expo podczas wybranych imprez targowych o charakterze międzynarodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z informacji gospodarczymi nt. rynku sudańskiego ze spotkania, które odbyło się w KIG przed wyjazdem misji do Sudanu oraz artykułów i relacji prasowych:

– linki do artykułów

http://www.sudantribune.com/spip.php?article65903

https://wpolityce.pl/polityka/404800-minister-czaputowicz-z-wizyta-w-sudanie

https://www.tvp.info/38178379/minister-czaputowicz-z-wizyta-w-sudanie-mamy-wiele-do-zaoferowania

https://www.wprost.pl/swiat/10141004/szef-polskiego-msz-w-chartumie-opowiadamy-sie-za-wzmacnianiem-relacji-z-sudanem.html

http://4stars.pl/news/?uid=223192

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1020716255941210117

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ursus-sudan-ciagniki-produkcja-umowa-bank,128,0,2411648.html

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-23/polskie-ciagniki-zdobywaja-afryke-ursus-planuje-budowe-fabryki-traktorow-w-sudanie/

http://svdaily.net/index.php/new-posts/business/15668-sudan-poland-economic-forum-convenes-in-khartoum-saturday

http://thenews.pl/1/12/Artykul/374023,Polish-foreign-minister-visiting-Sudan

http://smc.sd/en/polish-fm-sudan-was-a-cornerstone-for-polands-start-to-african-countries/

http://www.sudanembassy.de/index.php/11-newsblog/2455-sudanese-polish-economic-forum-on-saturday-in-khartoum

http://suna-sd.net/en/single?id=47747

Prezentacja: pobierz

SUDAN, kraj liczący 37 mln ludzi, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł   tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na m.in. następujące produkty i usługi:

  • Maszyny rolnicze do uprawy i zbioru roślin;
  • Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
  • Maszyny do opakowań;
  • Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;
  • Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
  • Energetyka / w tym małe elektrownie;
  • Utylizacja odpadów w miastach;
  • Artykuły medyczne i opatrunkowe;
  • Sprzęt medyczny i artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

Zniesienie w 2017 roku, po blisko 20-latach, większości sankcji gospodarczych na ten kraj, otworzyło rynek sudański na współpracę z całym światem, zdominowaną dotychczas przez kraje azjatyckie. Głowna gałęzią gospodarki Sudanu staje siew rolnictwo, które wytwarza 40%PKB i zatrudnia 80% siły roboczej kraju. Planowane i realizowane już przez Sudan projekty modernizacji infrastruktury stwarzają dodatkowe szanse na podjęcie współpracy na tym runku

Bliższe informacje

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora BWZZ
tel: 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Kontakt w sprawie kolejnych przedsięwzięć na rynku sudańskim

Bartłomiej Nersewicz
tel: 22 6309686
bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.