Relacja: Misja polskiego biznesu do Iranu, 25–27.09.2015 r.

27.10.2016

W dniach 25 – 27 września 2015 r. polscy przedsiębiorcy przebywali z misją gospodarczą towarzyszącą oficjalnej wizycie Wicepremiera, Ministra Gospodarki, P. Janusza Piechocińskiego w Iranie. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.