• A A A

Relacja: Obrady okrągłego stołu Prezesów Izb Gospodarczych państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Budapeszcie

09.11.2021

W dniu 3 listopada br. w Budapeszcie, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko uczestniczył w obradach okrągłego stołu Prezesów Izb Gospodarczych państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich

Fotó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Geberle Berci

Obrady miały na celu zdefiniowanie i zacieśnienie współpracy regionalnej państw członkowskich w obliczu nowego otwarcia ekonomicznego. Przedstawiciele organizacji dyskutowali na temat aktualnej sytuacji gospodarczej swojego kraju, a także o wyzwaniach pandemii w odniesieniu do cyfryzacji, logistyki, zrównoważonej gospodarki, energii. Zebrani przyjęli Apel o możliwie jak najszybszym przyjęciu krajów Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia była Węgierska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Tego samego dnia odbyło się Forum Biznesowe V4 – Korea z udziałem prezydenta Korei – Moon Jae-in oraz premiera Węgier Viktora Orbána.
Organizatorem wydarzenia była Węgierska Agencja Promocji Inwestycji, Węgierska Agencja Promocji Eksportu oraz Koreańska Izba Handlowo-Przemysłowa.
Forum biznesowe było doskonałą okazją dla firm z Republiki Korei i krajów V4 do nawiązywania nowych i dalszego umacniania już istniejących partnerstw gospodarczych.

Przed rozpoczęciem Forum V4-Korea, prezes Marek Kłoczko wziął udział w spotkaniu i dyskusji w wąskim gronie zaproszonych gości m.in. z Prezydentem Republiki Korei, Premierem Węgier, Ministrem Handlu i Przemysłu Korei, Ministrem Spraw Zagranicznych Węgier.

Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.