Relacja: „Polska Wołowina w Singapurze 2019”

13.05.2019

W dniach 22-28 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA wspólnie z ekspertami z Federacji Grup i Producentów WOŁOWINA POLSKA, Ambasadą RP w Singapurze oraz Krajową Izbą Gospodarczą zrealizowali szereg wydarzeń promocyjnych dot. bezpiecznej wołowiny najwyższej jakości w Singapurze, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

W dniu 22.04.2019 rozpoczął się najbardziej prestiżowy event kulinarny Azji – World Gourmet Summit 2019 http://www.worldgourmetsummit.com/wgs2019/main.php/home/. Event ten zgromadził najwybitniejsze postacie kulinarnej sceny Singapuru. Podczas WGS prezentowana była polska wołowina pochodząca z gospodarstw, które wprowadziły pilotażowy projekt AGRO BlockChain 4 Beef. Wołowina w połączeniu z innowacyjnym w skali światowej systemem potwierdzania bezpieczeństwa i jakości opartym o technologię blockchain spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Za najwyższą jakość prezentowanych potraw z polskiej wołowiny odpowiada zespół kucharzy pod kierownictwem Jarosława Uścińskiego – kucharza polskiej kadry olimpijskiej.

W kolejne dni program obfitował w wiele inspirujących i owocnych spotkań. Na liście znalazła się m.in. wizyta w Singapur Food Agency, gdzie omawialiśmy szczegóły związane z procedurami otwarcia rynku singapurskiego na polską wołowinę. Eksperci odbyli  również spotkania z głównymi importerami wołowiny w Singapurze, a także wzięli udział w oficjalnym wydarzeniu pt. Ambadssador’s Table w ramach World Gourmet Summit 2019, na którą przybyli przedstawiciele świata biznesu, dyplomacji, branży TIC (Testing Inspection and Certification) oraz HORECA, zaproszeni goście mieli możliwość nie tylko degustacji polskiej wołowiny, lecz także, za pomocą kodu QR, sprawdzenia pełnej identyfikacji każdego elementu mięsa. Ponadto, w ramach wizyty przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, podczas których zaprezentowane zostały dania z polskiej wołowiny. Grupa ekspertów przeprowadziła także wizyty w wiodących sieciach handlowych w celu dogłębnego rozpoznania ryku.

Delegacja ekspertów uczestniczyła także  w obchodach Narodowego Dnia Polski w Singapurze w dniu 25 kwietnia 2019 z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP Jacka Czaputowicza  Na specjalnie zorganizowanym stoisku prezentowaliśmy dania z wołowiny objętej systemem AGRO BlockChain 4 Beef oraz ekologiczne wędliny wołowe. Każdy z uczestników poza degustacją potraw mógł także zaznajomić się z funkcjonowaniem systemu blockchain. Dodatkowo w formie ankiet zbieraliśmy opinie na temat polskiej bezpiecznej wołowiny, rolnictwa ekologicznego oraz produkcji żywności.

Wszystkich zainteresowanych rynkiem singapurskim lub nowoczesną technologią bezpieczeństwa żywności zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.