Relacja: Polsko-Armeńskie Forum Gospodarcze

23.02.2018

W dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Polsko-Armeńskie Forum Gospodarcze, zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z okazji  VI posiedzenia Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Spotkaniom przewodniczyli Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Pan Hovannes Azizyan, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Republiki Armenii.

O działaniach na rzecz wzmacniania wzajemnej współpracy gospodarczej i rozwoju handlu rozmawiali także p. Pawel Cieplak – Ambasador RP  w Armenii oraz p. Edgara Ghazaryana – Ambasador Rep. Armenii w Polsce, Jerzy Drożdż- Ambasador, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranica KIG oraz Vladimir Amiryan- Dyrektor ds. Międzynarodowych Izby przemysłowo- Handlowej Rep. Armenii.

Tematyka spotkań poświęcona była zagadnieniu dostępu do rynków,  w tym działaniom na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla współpracy przedsiębiorców obu krajów. Obroty towarowe między Polską i Armenią wyniosły w 2017 r. ok. 56,9 mln USD, w tym eksport 44 mln USD, a import 12,8 mln USD. Wyniki te pozostawiają pole do intensyfikacji wzajemnej współpracy gospodarczej i rozwoju handlu, na co uwagę zwracali przedstawiciele obu krajów.

Ambasador Jerzy Drożdż rozpoczynając Forum, podkreślił, że Krajowa Izba Gospodarcza jest bardzo aktywna w promocji wzajemnych możliwości biznesowych i handlowych pomiędzy Polską a Armenią.  Posiadamy podpisane memorandum o współpracy z Izbą Przemysłowo- Handlową Republiki Armenii, a w ostatnich kilku latach zorganizowaliśmy kilka misji gospodarczych do tego kraju. Zaznaczył także, że za szczególnie perspektywiczne obszary współpracy uznajemy branże: rolno- spożywcza w tym przetwórstwo spożywcze oraz produkty organiczne, branża farmaceutyczna oraz sektor IT i ICT oraz energetyki i ochrony środowiska. Ciekawe dla polskich przedsiębiorców może być także skorzystanie z  relacji handlowych Armenii z Iranem oraz z krajami Unii Eurazjatyckiej.

Wiceminister Kościński mówił o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sygnalizując ormiańskim partnerom korzystne zmiany systemowe, jakie stwarza ona dla rozwoju współpracy dwustronnej: „Elementem Konstytucji Biznesu jest nowa ustawa poświęcona zasadom udziału przedsiębiorców i osób z za granicy w obrocie gospodarczym w Polsce, która w jednolity i przejrzysty sposób reguluje zasady działalności firm zagranicznych na polskim rynku”.

Następnie uczestnicy Forum mogli wysłuchać szczegółowych prezentacji strony armeńskiej, dotyczących możliwości inwestycyjnych, a także współpracy w zakresie branży rolno-spożywczej i energetycznej. Forum uzupełniły prezentacje strony polskiej w tym PFR TFI, Banku Gospodarstwa Krajowego i firmy Blue Idea.

Prezentacje:

Pobierz Pdf

Pobierz Pdf

Pobierz Pdf

Pobierz Pdf

Kontakt

Monika Sasiak

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 630 97 23

e-mail: msasiak@kig.pl

Bartłomiej Nerserwicz

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 630 96 86

e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.