Relacja: Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze, 27 IX 2016 r.

04.11.2016

W dniu 27.09.2016 odbyło się Polsko Tureckie Forum Gospodarcze z udziałem ponad 130 osobowej misji gospodarczej z Regionu Egejskiego, której przewodniczył Pan Aziz Kocaoglu, Mer Izmiru .

Tak liczna reprezentacja kół biznesu tureckiego świadczy o dużym zainteresowaniu rynkiem polskim i potencjalnymi możliwościami współpracy  gospodarczej i inwestycyjnej pomiędzy naszymi krajami , co zostało potwierdzone w trakcie Forum .

W skład delegacji tureckiej wchodzili przedsiębiorcy reprezentujący prawie wszystkie sektory przemysłu począwszy od przemysłu art. spożywczych poprzez przemysł budowlany , chemiczny , farmaceutyczny , drzewny , maszynowy , tekstylny, wydobywczy kończąc na spedycji i transporcie .  Ze strony polskiej w forum uczestniczyło  około 100 przedstawicieli firm i organizacji około biznesowych .

Podczas seminarium Krajowa Izba Gospodarcza podpisała  ze swoim partnerem List  Intencyjny o wzajemnej współpracy z Izbą Przemysłową Regionu Egejskiego
Po części merytorycznej, odbyła się sesja indywidualnych rozmów handlowych  pomiędzy firmami polskimi i tureckimi.

Organizatorami tego znaczącego wydarzenia  byli Krajowa Izba  Gospodarcza, Polska-Turecka Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Rada Biznesu oraz Izba Przemysłowa Regionu Egejskiego z Izmiru .

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.