[Relacja] Praktyczne warsztaty dla Przedsiębiorców: Prowadzenie biznesu w Afryce - jak odnieść sukces?

01.12.2023

Jak odnieść sukces na rynku afrykańskim? Relacja z wydarzenia

21 listopada 2023 r. odbyły się praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców, realizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Bank Pekao S.A., podczas których zaproszeni eksperci przedstawili szanse dla polskiego biznesu, jakie już teraz otwierają się w Afryce.

KIG i Bank Pekao wspierają polski eksport

Krajowa Izba Gospodarcza i Bank Pekao S.A. razem działają na rzecz popularyzacji eksportu, także na rynku Afryki. W ten sposób obie instytucje łączą swoje szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej.

KIG i Pekao S.A. rozpoczęły realizację wspólnych warsztatów dla przedsiębiorców na temat praktycznej strony prowadzenia biznesu w różnych regionach świata. Pierwszym, otwierającym cały cykl wydarzeniem, były warsztaty poświęcone Afryce.

Afryka perspektywicznym rynkiem dla eksportu

Afryka, kontynent najbliższy Europie, na który składa się ponad 50 krajów, to wyjątkowo perspektywiczny, ale i wymagający rynek. Ze względu na bliskość geograficzną i ogromny popyt na towary i usługi w każdej niemal dziedzinie ze strony młodej, rosnącej populacji, rynek afrykański może być szansą dla polskich przedsiębiorców. Działanie w Afryce wymaga jednak wspólnej akcji firm, organizacji, instytucji państwowych i finansowych, a także wsparcia znawców specyfiki rynków afrykańskich.

W otwarciu warsztatów udział wzięli: Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku Pekao S.A. Ze strony krajów afrykańskich uczestniczył Prof. Anastase Shyaka, Ambasador Republiki Rwandy w Polsce.

Podczas warsztatów, uczestnicy mieli okazję poznać perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu na rynkach afrykańskich, w tym sektory gospodarki mające największy potencjał inwestycyjny przyczyniający się do współpracy na linii Polska-Afryka.

warsztaty dla przedsiębiorców

Na koniec odbyły się indywidualne konsultacje i spotkania B2B z udziałem ekspertów z Banku Pekao S.A. oraz KIG, a także panelistów i przedstawicieli ambasad krajów afrykańskich: Algierii, Angoli, Botswany, Egiptu, Maroka, Nigerii, RPA, Rwandy i Tunezji.

Kontynuując nasze działania, planujemy kolejne spotkania z partnerami z Afryki w ramach misji gospodarczych Krajowej Izby Gospodarczej do Afryki, a także wizyty delegacji afrykańskich w Polsce. Zaangażowanie w rozwijanie relacji biznesowych z krajami afrykańskimi stanowi fundament naszej działalności, czego wyrazem są dziesiątki zrealizowanych projektów i misji gospodarczych do Afryki. Współpracując zarówno z przedsiębiorcami, jak i instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami, budujemy trwałe i korzystne relacje, wspierając polskich przedsiębiorców w ich rozwoju, otwierając możliwości do podejmowania współpracy na wielu płaszczyznach.


Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, w których na bieżąco informujemy o podejmowanych inicjatywach


 

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.