Relacja: Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid

15.12.2020

10 grudnia br. odbyła się konferencja „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”

 

Wydarzenie poświęcone zostało bieżącym instrumentom wsparcia polskich przedsiębiorców w czasie pandemii ze strony polskich resortów, instytucji rządowych, agencji oraz banków. Zostało zorganizowane w formule online, a do udziału w nim zaprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych oraz grono ekspertów, którzy przedstawili uczestnikom wymiar dostępnych środków pomocowych. Środki te powinny stanowić wymierną pomoc i zachętę do ekspansji na nowe rynki przez polskich przedsiębiorców.

Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid

Partnerem wydarzenia była Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA.

Przeczytaj, co powiedzieli prelegenci o formach pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid.

Konferencję otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski. Podkreślił, że stanowi ona początek cyklu spotkań, mających za cel dostarczanie szeregu istotnych z punktu widzenia polskich eksporterów praktycznych informacji. Inicjatywa KIG ułatwia pozyskanie wsparcia instytucjonalnego oraz finansowego w obliczu obecnych wyzwań co ma żywotne znaczenie dla podtrzymywania relacji gospodarczych. „Jedne branże wychodzą z obecnego kryzysu obronną ręką, ale to co obserwujemy to nie jest stan który łatwo poddaje się diagnozie. Nasza rola jest taka, aby wyczuwać trendy i być w stałym kontakcie z polskimi eksporterami, pomagać im dostarczając ważnych informacji nt. współpracy z instytucjami państwowymi. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także PAIH i PARP, są naszymi tradycyjnymi partnerami w kwestiach gospodarczych, a szczególnie dobre i bliskie relacje nas wiążą z PAIH-em, ich biurami handlowymi zagranicą, z którymi bardzo intensywnie współpracujemy” – podkreślił Prezes KIG.

Prezes Andrzej Arendarski zaznaczył także, że polski eksport jest w dobrej kondycji. Nasze towary cechuje konkurencyjna jakość i cena, ale i tak czeka nas wiele wyzwań do pokonania, aby mogły zaistnieć w świecie, zwłaszcza w obliczu rywalizacji z tak prężnie rozwijającymi się podmiotami jak kraje Dalekiego Wschodu. Dlatego też wsparcie instytucjonalne polskich firm jest konieczne, by skutecznie rywalizować o obecność na nowych rynkach i zdywersyfikować nasz eksport, którego 80% kierowana jest do państw Unii Europejskiej.

W inauguracyjnym wystąpieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Marek Niedużak zwrócił uwagę na fakt, że aktualne dane dotyczące polskiej gospodarki są uspokajające, a w perspektywie najbliższych dwóch lat nawet optymistyczne, w porównaniu z wynikami gospodarki światowej, a zwłaszcza krajów UE.

Zaznaczył również, że ten wynik jest przede wszystkim zasługą polskich przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać się wyjątkową elastycznością. Państwo wspierając ich (dotychczas kwotą ponad 150 mld PLN), inwestuje tym samym w polską gospodarkę i dlatego przewiduje dalszą pomoc szczególnie dla branż, które mogą odczuć mocniej trzecią falę pandemii.

Pani Grażyna Ciurzyńska p.o. Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zwróciła z kolei uwagę, że zarówno cele PAiH, jak i KIG są zbieżne, mimo, ze działają w innym wymiarze i że obydwie organizacje zamierzają coraz bliżej współpracować, aby wspierać polskich przedsiębiorców.

PAiH stara się wskazywać przedsiębiorcom, w jaki sposób korzystać z pomocy w obecnej rzeczywistości i jak optymalizować koszty. W tym celu organizuje liczne szkolenia i wspomaga biznes w nieprzewidzianych nagłych okolicznościach poprzez serwis infolinii PAiH24. Odpowiada także na potrzeby przedsiębiorców w zakresie weryfikacji kontrahentów handlowych i zmieniających się przepisów, co pozwala niwelować ryzyko na rynkach zagranicznych.

W kolejnej części konferencji wystąpił Pan Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan Dyrektor zaprezentował nowe formy i zmiany, jakie zaszły w działaniach polskiej dyplomacji na rzecz przedsiębiorczości przed, jak i podczas pandemii.

Aktualnie w ramach czterech głównych działań MSZ dostarcza regularnie polskim firmom m.in. informacje na temat aktualnych ograniczeń i obostrzeń na poszczególnych rynkach poprzez specjalnie stworzona stronę dedykowaną temu celowi. Promuje też polską ofertę produktów antycovid w ramach odtworzenia w UE własnych zdolności produkcyjnych m.in. leków oraz środków ochrony osobistej.

Jednym z głównych działań MSZ w ramach dyplomacji ekonomicznej jest obecnie uproszczenie wjazdu obcokrajowców do Polski w celach gospodarczych. Zmiany w tych przepisach miały miejsce w ostatnich dniach, podkreślił Pan Dyrektor Pawlik.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnowiło także porozumienie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz podpisało dwa miesiące temu umowę z agencją PAiH, której celem jest koordynowanie działań w zakresie promocji polskiej gospodarki, rozwoju polskiego eksportu i zwiększenia rozpoznawalności polskich produktów zagranicą.

Pan Tomasz Salomon, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Handlu w MRPiT, omówił instrumenty wsparcia dla polskich eksporterów m.in. w ramach realizowanych programów promocji polskich marek produktowych oraz przedstawił działania Ministerstwa w zakresie ograniczania i eliminacji barier dla przedsiębiorców w dostępie do rynków pozaunijnych. MRPiT włącza w ten proces KE doprowadzając do wielu interwencji w sprawach najistotniejszych dla polskiego biznesu. Na forum UE pracuje np. na rzecz uwzględniania wniosków polskich firm o zawieszenie poboru unijnych ceł, działa na rzecz ustanowienia środków ochronnych przez UE wobec dostawców pozaunijnych w przypadku importu dumpingowego lub subsydiowanego, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach.

Dyrektor Tomasz Salomon zachęcał także polskie firmy do udziału w międzynarodowych przetargach, deklarując wsparcie resortu w przygotowaniu do udziału w tych postępowaniach.

W kolejnej części konferencji Pan Adam Małecki, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pan Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżyli stosowane narzędzia, mające na celu wsparcie firm w dywersyfikacji eksportu przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

Następna częścią wydarzenia był panel poświęcony finansowemu wsparciu eksportu z udziałem Pana Piotra Maciaszka, Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej z KUKE S.A., Pani Magdaleny Wymysłowskiej, Dyrektora Departamentu Bankowości Międzynarodowej I finansowania Eksportu z Banku PeKaO S.A. oraz Pana Wojciecha Dzięgiela z Biura Zarzadzania Sprzedażą w ARP S.A.

Pan Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG, przybliżył uczestnikom Konferencji bieżące trendy w polskim eksporcie w podziale na rynki UE i pozaunijne oraz na poszczególne branże. Została tu sformułowana hipoteza, wedle której polska produkcja przemysłowa ma się obecnie nadspodziewanie dobrze z uwagi na przejmowanie zamówień od znajdujących się daleko od Europy konkurentów.

Analiza ta stanowiła wprowadzenie do dyskusji z udziałem byłych ambasadorów, członków Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG. Jej tematem były zmiany w gospodarce światowej i regionalne tendencje, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie polski biznes może upatrywać nowych rynków zbytu.

W w/w panelu nt. aktualnej sytuacji w regionie krajów Bliskiego Wschodu wypowiadał się Ambasador Krzysztof Płomiński i Ambasador Stanisław Smoleń, o możliwościach współpracy w krajach Afryki: Ambasador Jan Wieliński, Ambasador Andrzej Łupina i Ambasador Andrzej Dycha, natomiast region Ameryki Łacińskiej omówił Ambasador Paweł Kulka-Kulpiowski.

Konferencję zakończyła prezentacja dokumentacyjnego wsparcia przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym przedstawiona przez Pana Zbigniewa Sokołowskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA oraz informacja o bieżących i nadchodzących wydarzeniach skierowanych do przedsiębiorców, jakie przygotowuje w najbliższym czasie przez Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, o czym poinformował Pan Ambasador Jerzy Drożdż.

Obejrzyj relację wideo z konferencji

Pobierz prezentacje prelegentów konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”:

Dokumentacyjne wsparcie przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym
Instrumenty wsparcia polskich eksporterów
Fundusze Europejskie dla biznesu możliwości dla polskich eksporterów
Polski eksport – struktura i perspektywy
Prezentacja PAiH

Zapoznaj się z ofertą BWzZ KIG:

Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez Biuro Współpracy z Zagranicą KIG w zakresie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, w tym: seminariów i zagranicznych misji gospodarczych – aktualnie w formule online, usług kojarzenia polskich i zagranicznych partnerów B2B, szkoleń dla eksporterów i innych działań skierowanych na poszukiwanie nowych rynków i partnerów zagranicznych. Zapraszamy także do korzystania z informacji dla eksporterów publikowanych w naszym „Kurierze” oraz „Newsletterze Eksportera”, do których zapisać można się na naszej stronie.

Polecamy:

Polecamy także zapoznanie się najnowszymi ubezpieczeniami dla eksporterów oferowanymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., która była partnerem konferencji:

Ubezpieczenia dla eksporterów, którzy sprzedają na rynki krajów Unii Europejskiej i wybranych państw OECD, o nazwie GAP EX i GAP EX+:

KUKE GAP EXi KUKE GAP EX+ Dla kogo, co zyskujesz, na jakich warunkach?

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+

Ubezpieczenia dla eksporterów na pozostałe rynki świata w postaci ubezpieczenia Polisa bez Granic:

POLISA BEZ GRANIC Co zyskujesz, jak działa?

POLISA BEZ GRANIC

 

Kontakt:

Agnieszka Salamonczyk
Zastępca Dyrektora BWZZ
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora BWZZ
tel.22 630 97 73
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.