Relacja: Prezydent Eurochambres z wizytą w Polsce. Gospodarcze wsparcie Ukrainy tematem rozmów z rządem i przedsiębiorcami

28.07.2022

Polski rynek otwarty na współpracę z Ukrainą

26 lipca br. w Centrum Kreatywności Targowa odbyło się spotkanie z polskimi przedsiębiorcami; importerami, dystrybutorami i przedstawicielami sieci handlowych, zainteresowanymi współpracą z ukraińskimi producentami. W spotkaniu udział wzięli także przedsiębiorcy z Ukrainy. Takie rozwiązanie pozwoliło wsłuchać się w ich głos, by zapewnić optymalne wsparcie w wyszukiwaniu potencjalnych rynków zbytu i bezpiecznym rozwoju handlu na terenie Polski.

Tematem rozmów były współdziałania w zakresie: zmniejszenia skali zagrożenia dla ukraińskich przedsiębiorców wynikających z konfliktu na terytorium Ukrainy, pogłębienia współpracy gospodarczej oraz rozwoju inicjatyw zmierzających do rozwoju gospodarczego a także nakierowanie ukraińskich przedsiębiorców na nowe rynki zbytu oraz aktywna pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych odbiorców.

Ze strony Krajowej Izby Gospodarczej, w spotkaniu udział wzięli: Prezes KIG, Marek Kłoczko oraz Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

 

Eurochambres angażuje się w pomoc ukraińskim przedsiębiorcom

Spotkanie otworzył Luc Frieden prezydent Eurochambres* największej organizacji zrzeszającej izby gospodarcze z całej Europy, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza. Luc Frieden przyleciał do Polski na spotkanie z przedstawicielami rządu, ministrem rozwoju i technologii panem Waldemarem Budą oraz izbami członkowskimi aby omówić kwestie gospodarcze związane z wojną w Ukrainie.

Podczas spotkania w CKT omówiono najbardziej aktualne zagadnienia dot. wejścia na polski rynek, transportu logistycznego, certyfikacji, dostosowania oferty i marketingu do polskiego rynku.

Tematem rozmów z Ministrem Waldemarem Budą, były potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, oparcia ich w większym stopniu na surowcach krajowych i europejskich oraz zwiększenie odporności łańcuchów dostaw.

Współpraca z Ukrainą 

W ostatnich latach Ukraina umacniała swoją pozycję jako ważnego partnera eksportowego Polski. Od 2016 r. systematycznie rosły polsko-ukraińskich obroty handlowe. W 2021 r. wzrosły o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 12,5 mld dolarów. Równocześnie w analogicznym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70 proc., osiągając 5 mld dolarów. W 2021 r. Ukraina była także 15. partnerem eksportowym Polski z udziałem na poziomie ok. 2,2 proc. w całości polskiego eksportu.

Dane za pierwsze dwa miesiące 2022 r. wskazują, że w tym czasie polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. i wyniosły 2 mld dolarów. To tylko dowód na to, że polscy przedsiębiorcy byli i nadal są zainteresowani współpracą z Ukrainą.

 


 

*Eurochambres reprezentuje ponad 20 milionów przedsiębiorstw w Europie poprzez 45 członków (43 krajowe stowarzyszenia izb handlowych i przemysłowych oraz dwie ponadnarodowe organizacje izbowe) oraz europejską sieć 1700 izb regionalnych i lokalnych. Ponad 93% tych firm to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Firmy członkowskie izb zatrudniają ponad 120 milionów osób.

Luc Frieden pełni również funkcję Przewodniczącego Luksemburskiej Izby Handlowej i jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banque Internationale à Luxembourg (BIL) S.A, najstarszego banku w Luksemburgu. Pełnił funkcję ministra finansów, ministra obrony, a także ministra sprawiedliwości. W trakcie swojej kadencji ministerialnej był przewodniczącym Rady Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2005), przewodniczącym Rady ds. Unii Europejskiej (2005) oraz przewodniczącym Rady Gubernatorów MFW i Banku Światowego (2013). Był członkiem Eurogrupy i Rady Ministrów Ecofin.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.