Relacja: Promocja Relacji Handlowych i Inwestycyjnych Polska - kraje Ameryki Centralnej i Wysp Karaibskich

21.09.2017

Seminarium „Promocja Relacji Handlowych  i Inwestycyjnych Polska- kraje Ameryki Centralnej i Wysp Karaibskich” oraz obchody 196 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Krajów Ameryki Centralnej – 19.09.2017 r.

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Konsulatem Honorowym Republiki Hondurasu w Polsce pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych zorganizowała w dniu 19.09.br seminarium pt. „Promocja Relacji Handlowych  i Inwestycyjnych Polska-kraje Ameryki Centralnej i Wysp Karaibskich.”

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z oficjalną wizytą w Polsce Ambasadorów krajów Ameryki Centralnej tj. Hondurasu, Nikaragui, Kostaryki, Dominikany, Gwatemali i Salwadoru, Jamajki na co dzień urzędujących w Berlinie  oraz z udziałem Ambasadorów Panamy i Kuby. Spotkanie poprowadził wieloletni dyplomata w Krajach Ameryki Łacińskiej, doradca prezesa KIG Ambasador Paweł Kulka Kulpiowski.

Podczas otwarcia seminarium Prezes KIG, Konsul Honorowy Hondurasu pan Andrzej Arendarski podkreślił: że z krajami Ameryki Środkowej łączą nas więzy kulturowe i historyczne, warto jednak popracować nad bezpośrednią wymianą handlową, inwestycyjną i naukową pomiędzy naszymi regionami.  Pan Marek Magierowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaznaczył, że branżami perspektywicznymi dla Polskich przedsiębiorców na rynkach krajów Ameryki Centralnej są rolnictwo – w tym głównie maszyny i urządzenia rolnicze, a także współpraca w obszarze smart cities. Przedsiębiorcy powinni także zawrócić uwagę na strategiczne położenie krajów Ameryki Centralnej w bliskości USA  – co może stanowić trampolinę do wymiany handlowej także z Ameryką Północną. Ambasador Panamy w Polsce pan Enrique Zarak (presidencia pro tempore SICA) podkreślał ogromne walory turystyczne regionu Ameryki Centralnej a także, jak zauważył: to rosnący rynek zbytu – 65 mln ludzi.

Program seminarium obejmował także prezentacje krajów regionu tj. Kuby, Salwadoru, Gwatemali, Nikaragui oraz Panamy pod względem możliwości handlowych i inwestycyjnych, a także informacji dot. współpracy dyplomatycznej i gospodarczej Polska- Ameryka Centralna przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju RP, a także rozmowy networkingowe z ww. Ambasadorami.

Po seminarium odbyła się uroczysta recepcja z okazji 196 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Krajów Ameryki Centralnej oraz oficjalne otwarcie (przecięcie wstęgi) Konsulatu Honorowego Republiki Hondurasu w Polsce.

 

Prezentacje prezentowane podczas Seminarium:
Costa Rica – film
Kuba – prezentacja
Salwador – prezentacja
Gwatemala – prezentacja
Honduras – prezentacja
Jamajka – film
Nikaragua –prezentacja
Panama – prezentacja

Kontakt:
Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl
Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.