Relacja: Seminarium Biznesowe Polska-Filipiny

14.04.2021

Seminarium Biznesowe on-line: Zróbmy razem biznes: Polska-Filipiny – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Filipin w Polsce oraz Filipińskim Centrum Handlu i Inwestycji w Berlinie zorganizowały webinarium: 'Polska-Filipiny, perspektywy i możliwości współpracy”, które odbyło się 8 kwietnia br.

Było to pierwsze seminarium z serii zaplanowanych spotkań online w ramach programu: „Zróbmy razem biznes”, mający na celu rozszerzenie wiedzy na temat aktualnych możliwości i perspektyw zacieśnienia wzajemnej współpracy w zakresie handlu, inwestycji, logistyki a także w turystyce pomiędzy naszymi krajami.

Otwierając seminarium Pan Andrzej Arendarski, Prezes KIG oraz HE Pani Leah M Basinang-Ruiz, Ambasador Filipin w Polsce zgodnie podkreślili że nasze kraje łączą długoletnie, bardzo dobre stosunki dyplomatyczne i namawiali firmy z obu krajów do zacieśnienia wzajemnej współpracy.

Następnie zabrał glos Pan Ireneo V. Vizmonte, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Handlu, który zaprezentował stan filipińsko-polskich stosunków gospodarczych, podkreślając jednocześnie, ze ciągle istnieją szerokie obszary, w których moglibyśmy rozpocząć bezpośrednią współpracę z korzyścią dla rozwoju gospodarek obu krajów, są to m. in: sektor spożywczy i przetwórstwa pożywczego, sektor IT, e- commerce, ochrony wód i zielonych technologii oraz smart cities).

Pan Robert Tomanek, Podsekretarz Stany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawił aktualne dane dotyczące wzajemnej wymiany handlowej widzianej z perspektywy polskiej, a także wskazał na prężnie rozwijające się sektory polskiej gospodarki, które mogą być interesujące i atrakcyjne dla firm filipińskich.

Tematykę stanu gospodarki Filipin, jego głównych partnerów handlowych oraz kluczowych kierunków rozwoju w czasie post pandemicznym przybliżyli m. in: Pani Althea Antonio,Radca Handlowy, (Centrum Filipińskiego Handlu Inwestycji), Pan Emmanuel Pineda-Administrator, Freeport Area oraz Pan Roberto Amores, Wice Prezes Filipińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Ciekawymi uwagami i informacjami dotyczącym współpracy z partnerami z Filipin podzielił się Pan Rafał Owczarek, Dyrektor Biura PAIH-u w Manilii jak również eksperci praktycy – przedstawiciel dwóch polskich firm ( Grupa Pietrucha, oraz Nextbank), którzy od kilku lat działają z sukcesem na rynku filipińskim.

Webinarium spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, wzięło w nim udział ponad 120 firm z obu krajów.

Prezentacja PAIH: Handel Polską z Filipinami

Prezentacja DTI: Filipiny – szanse i możliwości

Prezentacja DTI: Polska – Filipiny: perspektywy gospodarcze i handlowe

Kontakt
Katarzyna Kaniewska
tel. 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Zapoznaj się z ofertą innych konferencji BWzZ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.