• A A A

Nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorców - misja gospodarcza do Sudanu, 20-23.07.2018

16.05.2018

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w teminie 20-23.07.2018 r. misję gospodarczą do Sudanu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału i prosimy o wypełnienie formularza, który posłuży do późniejszego przekazania stronie sudańskiej profili firm i oczekiwań na rynku sudańskim podczas wizyty przygotowawczej. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Misję przygotowujemy we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie, Federacją Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych oraz Sudańsko Polskim Klubem Biznesu.

Zaproszenie: pobierz pdf

10 maja br. w siedzibie KIG odbyło się seminarium biznesowe dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem sudańskim. Podczas spotkania prelegenci zaprezentowali kraj pod kątem współpracy gospodarczej, którą w przyszłości należy zintensyfikować.  Wśród nich znaleźli się: Asrar Ahmed, II Sekretarz z Ambasady Sudanu w Berlinie; Patrycja Özcan-Karolewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, MSZ; Danuta Sojka-Andrzejewska z MPiT, Filip Suś, Wiceprezes Afrykańsko Polskiej Izby Handlowej – „PROAFRICA”, zaś spotkanie poprowadził były Polski Ambasador w państwach afrykańskich oraz doradca Prezesa KIG – Jan Wieliński.

Wystąpienia przybliżyły sudańską gospodarkę, która może stać się dla polski istotnym, afrykańskim partnerem handlowym w obliczu zniesienia w 2017 r. dotychczasowych sankcji gospodarczych.

Sudan, liczący 36.8 mln ludności – stwarza możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków dla swoich maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in.:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT. Głównymi branżami mogącymi znaleźć tam rynek zbytu są przede wszystkim przemysł: rolno-spożywczy i przetwórczy, wydobywczy oraz infrastruktura.

Kraj posiada potencjał rozwoju oraz duży popyt na import wielu towarów i usług. Więcej informacji przybliżą Państwu załączone opracowania:

Prezentacja MPiT

Prezentacja Ambasady Sudanu

Mineral wealth and mining

The Duty-Free Zones and Shops Regulations

Investor’s Guide

National Investment Encouragement Regulation

The National Investment Encouragement Act 2013

Kontakt

Agnieszka Salamończyk
tel. +48 22 630 97 83
aslamonczyk@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. +48 22 630 96 86
bnersewicz@kig.pl