Relacja: seminarium „TANZANIA – perspektywy dla polskich firm” 24 kwietnia 2018 r.

30.04.2018

W dniu 24 kwietnia 2018 r. miało miejsce seminarium dla firm zainteresowanych rynkiem tanzańskim.

O możliwościach współpracy handlowo-gospodarczej z Tanzanią mówili nasi goście: dyplomaci, urzędnicy, eksperci, a także praktycy.

W seminarium uczestniczył JE Ambasador Tanzanii na Polskę Dr. Abdallah Saleh Possi, który zaprezentował potencjał gospodarczy tego kraju, a także wskazał na możliwe obszary współpracy podkreślając przede wszystkim branżę około medyczną (Tanzańczycy importują 85% produktów zaopatrzenia medycznego), rolno-spożywczą (jest zapotrzebowanie na technologie do przetwórstwa m.in. oleju, cukru), zarządzania wodą, wydobywczą (m.in. mówi się, że w Tanzanii istnieją nie odkryte jeszcze złoża tanzanitów), tekstylną (brak technologii i zakładów produkcji tekstyliów). Ambasador Possi mówił także o możliwościach uzyskania ulg w specjalnych strefach ekonomicznych. Zapewnił o wsparciu placówki.

O uwarunkowaniach społecznych, tradycjach i praktyce w biznesie mówili zarówno byli dyplomaci: były chargé d’affaires w Dar es Salaam, Pan Eugeniusz Rzewuski, były ambasador RP w wielu krajach afrykańskich Pan Jan Wieliński, a także Prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia Pan Robert Zduńczyk. Opowiedzieli o specyfice tego rynku, specyfice zachowań w biznesie. Podkreślali oni, że kapitałem Tanzanii jest stabilność polityczna. Tanzania to jedyna w Afryce udana, bo trwała unia dwu państw od 1964 roku: Tanganiki i Zanzibaru – mówił Ambasador Rzewuski, świetnie znający realia tego kraju z tego też względu, że jest specjalistą w językoznawstwie narodowego języka Tanzanii – suahili. Nasi goście podkreślali, że bardzo ważnym czynnikiem w biznesie i w zarządzaniu zespołem pracowników jest cierpliwość, opanowanie emocji, sprawiedliwość, zdecydowanie. Tanzania jest krajem dynamicznie się rozwijającym, ale ciągle przeszkodą rozwojową jest ubóstwo i niski poziom kwalifikacji siły roboczej, niedostatek ludzi dobrze przygotowanych i miejsc pracy dla młodego pokolenia.  Kluczową domeną inwestowania w przyszłość jest więc kształcenie kadr. Zachęcając do podejmowania współpracy na rynku tanzańskim Prezes Zduńczyk postawił tezę, że Afryka to kontynent XXI wieku, a Tanzania będzie jednym z wiodących graczy.

O spostrzeżeniach z niedawnej (listopad 2017) wizyty do Tanzanii, wynikach przeprowadzonych rozmów zarówno z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji otoczenia biznesu, jak i spotkań B2B pomiędzy przedsiębiorcami z województwa wielkopolskiego a tanzańskimi partnerami mówiła dyrektor ds. ekspansji i rozwoju Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Pani Agata Świtalska-Krych.

O polsko-afrykańskich relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-tanzańskich mówiła Pani Anna Sawiak, Naczelnik Wydziału Krajów Pozaeuropejskich Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W prezentacji znalazły się także elementy mówiące o wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy planujący ekspansję na ten kontynent i na ten rynek.

O działaniach proeksportowych wspierających firmy z sektora rolnego mówiła z kolei Pani Katarzyna Kwiecień, dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu nowopowstałej instytucji: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kolejną porcję informacji przekazał zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pan Konrad Pawlik, kierując do przedsiębiorców apel o skorzystanie z możliwości skorelowania misji do Tanzanii i projektu MSZ-OECD.

Uczestnicy seminarium otrzymali także informację nt. produktów Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Dyrektor Piotr Maciaszek mówił m.in. o gwarancjach ubezpieczeniowych, w tym gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancjach związanych z akredytywą, itp. odnosząc się głównie do rynków afrykańskich, w tym także Tanzanii.

Seminarium zorganizowane zostało w związku z planowaną na wrzesień br. misją gospodarczą do Tanzanii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z OECD będzie w tym czasie realizowało projekt dot. szeroko rozumianego zarządzania wodą. W Dodomie zaplanowane zostało seminarium naukowo-eksperckie, w którym wezmą udział polskie i tanzańskie firmy, przewidziane są rozmowy B2B, B2G, a także późniejszy follow-up w Polsce.

Poniżej przekazujemy apel wystosowany przez MSZ do przedsiębiorców z sektora wodnego, zainteresowanych współpracą z Tanzanią.

„Liczymy na to, że we współpracy z KIG uda nam się wspólnie doprowadzić do tego, że planowana misja gospodarcza do Tanzanii odbędzie się w takim terminie, iż jej uczestnicy będą mogli wziąć udział w seminarium tematycznym OECD w Dodomie.

Chciałbym jednocześnie ponowić prośbę, sformułowaną ustnie do uczestników konferencji, i zwrócić się z apelem do przedstawicieli polskiego biznesu oraz stowarzyszeń biznesowych, aby skorzystali z okazji jaką oferuje im realizowany przez OECD projekt w sektorze wody i aby zadeklarowali gotowość do udziału w tematycznym seminarium eksperckim w Dodomie (planowane we wrześniu br.) oraz określili, jak mogliby włączyć się w organizację wizyty studyjnej ekspertów tanzańskich w Polsce (planowana w październiku br. w Krakowie).

 Byłbym zobowiązany, gdyby w deklaracji o zainteresowaniu jej autor doprecyzował jednocześnie, czy byłby zainteresowany wystąpieniem w charakterze panelisty/prelegenta i na jaki temat.

 Naszą intencją jest to, aby w programie obu tych wydarzeń było tzw. forum biznesowe, panel z udziałem przedstawicieli sektora prywatnego, a dyskusja mogłaby dotyczyć szans i wyzwań dla sektora wody w Tanzanii w oparciu o doświadczenia polskich firm. Na marginesie projektu OECD istniałaby szansa umożliwienia spotkania z decydentami (B2G), jak i wyselekcjonowanymi firmami (B2B).

W naszej opinii aktywna postawa polskiego biznesu w realizacji projektu na rzecz sektora wody będzie szczególnie cenna nie tylko z punktu widzenia partnera tanzańskiego, ale też dla Sekretariatu OECD, oraz wniesienie dodatkową wartość.

 

Otrzymanie do 15 maja br. wstępnych zgłoszeń od polskich podmiotów o zainteresowaniu wspomnianym projektem OECD, ułatwiłoby w znaczącym stopniu dalsze prace nad przygotowaniami programu seminarium w Dodomie i wizyty studyjnej w Polsce.”

Uprzejmie prosimy o mailowe zgłaszanie zainteresowania do Krajowej Izby Gospodarczej aderbin@kig.pl lub emieleszkiewicz@kig.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu

Anna Derbin
tel. 22 630 96 43
ew. 506241636

Ewa Mieleszkiewicz
tel. 226309837.

 

Krajowy Ośrodek Rolnictwa – prezentacja pobierz pdf
Robert Zduńczyk – prezentacja pobierz pdf
KUKE – prezentacja pobierz pdf
MPiT – prezentacja pobierz pdf
Wielkopolski Fundusz Rozwoju – prezentacja pobierz pdf

Kontakt

Anna Derbin
tel. 22 630 96 43
kom. 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl

Ewa Mieleszkiewicz
tel. 22 630 98 37
e-mail: emieleszkiewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.