Relacja: seminarium „Zambia – czy tu można zrobić biznes?”

04.11.2016

Krajowa Izba Gospodarcza wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm w zakresie poszukiwania nowych, obiecujących rynków zorganizowała w dniu 23 sierpnia 2016 r. seminarium promocyjne: „Zambia – czy tu można zrobić biznes? Perspektywy dla polskich firm”.

Seminarium miało na celu przybliżenie możliwości współpracy handlowo-gospodarczej z Zambią w związku z planowaną misją gospodarczą do Zambii, którą Krajowa Izba Gospodarcza organizuje w dniach 19-25 listopada br. we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu.

Pan Poseł Killion M.Munyama, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, przewodniczący Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej dokonał prezentacji Zambii omawiając aspekty historyczne i nawiązując do sytuacji obecnej. Mówił o społeczeństwie, o obyczajach i polityce, szczególnie w świetle niedawnych wyborów, jakie miały miejsce 11 sierpnia br. Pan Poseł jest z pochodzenia Zambijczykiem, żyjącym w Polsce od ponad 30 lat. Realia obu krajów są mu bardzo dobrze znane, szczególnie w aspekcie gospodarczym, gdyż jest doktorem nauk ekonomicznych.

O Zambii widzianej oczami Polki i doświadczeniach z wieloletniego pobytu , a także prowadzenia biznesu w Zambii mówiła generalna konsul honorowa RP w Lusace, Pani Dr Maria Ogonowska-Wiśniewska. Podkreślała ona pozytywne nastawienie Zambijczyków do innych nacji, brak przejawów rasizmu i względne bezpieczeństwo. Wskazała także potencjalne sektory, gdzie istnieje możliwość współpracy, czy też inwestycji. Jako generalna konsul z długoletnim stażem w służbie dyplomatycznej zapewniła o swoim wsparciu przy organizacji misji w listopadzie.

O wsparciu zapewniał także konsul honorowy Republiki Zambii w Polsce Pan Bartosz Brusikiewicz, który jako reprezentant Zambii w naszym kraju współdziałając z Ambasadą Zambii w Berlinie (z akredytacją na Polskę) aktywnie uczestniczy w nawiązywaniu współpracy na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach, w tym także współpracy gospodarczej.

Swoim ogromnym doświadczeniem, praktycznymi radami dot. specyfiki kontaktów z Afrykańczykami podzielił się polski dyplomata z najdłuższym stażem pracy w Afryce, były ambasador RP w krajach afrykańskich (m.in. Kenia, Liberia, Nigeria, Zimbabwe), Pan Jan Wieliński. Zachęcając do udziału w misji wspomniał m.in. o możliwościach inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych w Zambii, które oferują preferencyjne warunki do prowadzenia biznesu.

Reprezentanci resortów spraw zagranicznych (Pani dyrektor Iwona Woicka-Żuławska), rozwoju (Pan naczelnik Jacek Jędruszak), rolnictwa i rozwoju wsi (Pani dyrektor Magdalena Józefecka) oraz finansów (Pan naczelnik Wojciech Rząsiecki) mówili o politycznych i gospodarczych stosunkach pomiędzy Polską i Zambią, o wysokości wzajemnych obrotów i perspektywach współpracy oraz jej uwarunkowaniach, o potencjale eksportowym polskiego sektora rolno-spożywczego w odniesieniu do Zambii oraz o przygotowaniach do negocjacji dot. międzyrządowej umowy kredytowej. Pani dyrektor Woicka-Żuławska z MSZ zachęcała do korzystania z aktualnych informacji nt. sytuacji w Zambii, kontaktów z naszą placówką przy planowaniu czy podejmowaniu współpracy. Pani dyrektor Józefecka wskazała na perspektywiczne produkty zachęcając do bacznego śledzenia sytuacji i szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby rynkowe. Wspomniała także, że od września br. nasza placówka w Pretorii (w kompetencjach terytorialnych także Zambia) zostanie wzmocniona o etat radcy ds. rolnych, który służył będzie pomocą i wsparciem. Pan naczelnik Jędruszak wskazywał na znaczenie działań administracji w internacjonalizacji polskich firm, m.in. program GoAfrica. Wszyscy mówcy zwracali uwagę na znaczenie finansowania, co jest normą we współpracy z krajami afrykańskimi. Pozytywnym jest (w szczególności dla firm z sektora modernizacji rolnictwa) fakt decyzji rządu polskiego o rozpoczęciu negocjacji międzyrządowej umowy na kredyt na rozwój i modernizację technicznego wyposażenia rolnictwa w Zambii, który w formule wiązanej oznaczać będzie możliwość dostarczania polskich towarów i usług. Wg Pana naczelnika Rząsieckiego należy przypuszczać, że negocjacje powinny być w miarę szybko sfinalizowane. O praktycznych kwestiach związanych z finansowaniem, w tym m.in. ubezpieczeniem kredytów eksportowych i zabezpieczeniem finansowania ze strony banków mówiły specjalistki z KUKE (Pani Elżbieta Urbańska) oraz BGK (pani Elżbieta Bugalska).

Po wystąpieniach uczestnicy seminarium zadawali pytania dotyczące konkretnych kwestii związanych z potencjalnym wejściem ich firm na rynek zambijski. Pytania kontynuowano także podczas poczęstunku ufundowanego przez konsula honorowego Zambii w Polsce, a także w rozmowach bezpośrednich po spotkaniu.

Seminarium prowadził Pan Ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej. Wyraził on nadzieję, że wszechstronne informacje, jakie uzyskali uczestnicy spotkania od naszych prelegentów zachęciły firmy do udziału w planowanej na listopad misji.

Do pobrania:
Prezentacja – konsulat honorowy_ Zambia_KIG – konsulat_honorowy_zambia_kig
KUKE_Zambia_KIG – kuke_zambia_kig
BGK_Zambi_KIG – bgk_zambia_kig

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.