Relacja: Spotkanie biznesowe EU Mediterranean Roadshow on Green energy sector in Northern Europe, 20.03.2017 r.

29.03.2017

W dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Spotkanie biznesowe EUROMED Invest: EU Mediterranean Roadshow on Green energy sector in Northern Europe. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Europejskie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych EUROCHAMBRES, Międzynarodową Platformę Rozwoju Gospodarczego w Regionie Śródziemnomorza ANIMA Investment Network i Krajową Izbę Gospodarczą w ramach projektu Euromed Invest, w którym KIG od lat uczestniczy.

EU MEDITERRANEAN ROADSHOW in Northern Europe poświęcone było możliwościom współpracy inwestycyjnej i handlowej w Regionie MED (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja.

Roadshow w Warszawie poprowadził i moderował Dirk Vantyghem, Dyrektor z EUROCHAMBRES, który podkreślił, że celem wydarzenia jest promocja relacji biznesowych między krajami UE a krajami med., wzmocnienie tych kontaktów i wskazanie firmom europejskim możliwości jakie oferują kraje śródziemnomorskie. W spotkaniu udział wzięli Monika Airoldi przedstawiciel ANIMA Investment Network, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Jacek Jedruszak – Naczelnik Wydział Krajów Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki, Departament Współpracy Międzynarodowej, oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Anna Maleta z Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Artur Nadcrinicinii, reprezentujący  Regional Activity Centre for Susainable Consumption and Production przedstawił inicjatywę SWITCH-Med, która wspiera i łączy zainteresowane strony w celu zwiększenia innowacji ekologicznych i społecznych w regionie Morza Śródziemnego.

W sesji dobre praktyki i doświadczenia z rynków MED zaprezentowały się firmy polskie, Alagra Sp. z o.o i Tradebridge Sp. z o.o. oraz firma SolarizEgypt z Egiptu. Firmy przedstawiły swoje osiągnięcia i metody działania na rynkach MED. Zwróciły uwagę na ważne aspekty działania na poszczególnych rynkach oraz przedstawiły wspólne projekty realizowane w branży  zielonych technologii – odnawialnych źródeł energii.

W ramach  programu EUROMED INVEST Krakowa Izba Gospodarcza, zorganizowała , zarówno misje gospodarcze jak i spotkania B2B w wielu  krajach MED, w tym: w maju 2015 – Euromed Business Roadshow  „Agrotech in Med” w Algierze, w listopad 2016 – Euromed Business Roadsow „Green Batimed” w Casablanca, na kwiecień 2017 – zaplanowane jest wydarzenie Euromed Business Roadshow „Green Solutions in Med” w Kairze ( przedsięwzięcie w przygotowaniu) jak również spotkania i konferencje gospodarcze w Polsce.

Podczas spotkania w Warszawie uczestnicy otrzymali informacje nt. prowadzenia działalności gospodarczej w Regionie MED, poszczególnych rynków i sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetyki, zielonych technologii  i energii odnawialnych .

Na zakończenie  odbyły się  indywidualne konsultacje z przedstawicielami ANIMA Investment Network, Eurochambres oraz KIG.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w Regionie MED zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym wydarzeniu realizowanym w ramach Euromed Invest  „GREEN SOLUTIONS in MED”, Cairo 2017 w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranica KIG:
Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.