Relacja: Spotkanie Biznesowe Polska – Salwador, 22.11.2017

28.11.2017

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ambasadą Republiki Salwadoru w Berlinie w dniu 22 listopada zorganizowała Pierwsze Spotkanie Biznesowe Polska – Salwador, z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Salwadoru, Pana Hugo Martineza.

Była to pierwsza, historyczna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Salwadoru w Polsce, a tematy gospodarcze były jej priorytetem. Uczestnicy spotkania, mieli szansę uzyskać informację na temat możliwości biznesowych w tym kraju i nawiązać bezpośredni kontakt z wysokimi przedstawicielami rządu.

Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko – otwierając wydarzenie -podkreślił, że obserwujemy coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców regionem Ameryki Środkowej.

Dzieje się tak również dzięki wydarzeniom promocyjnym organizowanym i współorganizowanym przez KIG oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, takim jak misje, fora informacyjne, seminaria i konferencje. Obecnie rozpoczynamy organizację misji gospodarczej do krajów Ameryki Centralnej, zaplanowanej w pierwszym półroczu 2018 r. Planujemy także misje na Karaiby oraz do krajów Ameryki Łacińskiej.

Polska eksportuje do Salwadoru głównie leki i kosmetyki, a Salwador do Polski przed wszystkim produkty spożywcze: kawę, owoce egzotyczne, tekstylia. Niemniej jednak wzajemna wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami nadal jest bardzo znikoma.

Minister Hugo Martinez Bonilla podczas swego wystąpienia wyznaczył 5 głównych powodów, dla których polscy przedsiębiorcy i inwestorzy powinni zainteresować się Republiką Salwadoru:

 • Centralne położenie geograficzne kraju między Ameryką Łacińską a Stanami Zjednoczonymi;
 • Dynamiczny i nieustanny rozwój (każdego roku Salwador pokonuje ponad 20 miejsc wzwyż w rankingu Doing Business);
 • Potencjał ludzki (salwadorczycy to przyjazne, dobrze wykształcone i młode! społeczeństwo);
 • Umowa stowarzyszeniowa Unia Europejska – Ameryka Łacińska;
 • Zasoby i walory kraju: turystyka – morze, plaża, góry; transport – rozwijający się port i usługi morskie, bogactwa naturalne itd.

Dyrektor Karolina Cemka z Departamentu Ameryk Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Polska była jednym z pierwszy krajów ratyfikujących umowę stowarzyszeniową Ameryki Łacinskiej z Unią Europejską.

Ciekawe informacje zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju RP i salwadorskich agencji PROESA i ASI.

Salwador, kraj o powierzchni 21 tysięcy km², liczący 6,5 mln mieszkańców,  posiada nowoczesną infrastrukturę dróg i portów, łagodny klimat i żyzne ziemie. Cechuje się stabilnością polityczną oraz niskimi kosztami życia, co wraz z bodźcami inwestycyjnymi oraz dolarem amerykańskim jako oficjalną walutą czyni z niego doskonałą lokalizację dla przyszłych inwestycji. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną (roczny wzrost na poziomie 3,6%), Salwador opracował plan rozwoju odnawialnych źródeł energii i ten sektor moze stać się szczególnie interesujący dla europejskich przedsiębiorców.

Inne ważne sektory gospodarki o dużym potencjale dla nowych przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z Salwadorem, to m.in.:

 • przemysł włókienniczy,
 • przemysł farmaceutyczny (surowce, produkty i innowacje),
 • produkcja lekka (elektronika, maszyny),
 • lotnictwo (konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie),
 • produkcja rolno-spożywcza (kawa i kwiaty ozdobne),
 • turystyka.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem wiekszej ilości informacji lub udziałem w misjach gospodarczych do Ameryki Centralnej i na Kubę, prosimy o bezpośredni kontakt:

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Biuro Współpracy z Zagranicą

Monika Sasiak
msasiak@kig.pl
tel. +48 22 630 97 23

Maria Nowakowska
mnowakowska@kig.pl
tel. +48 22 630 98 73

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.