Relacja: spotkanie biznesowe Polska - Turcja

13.05.2021

27 kwietnia odbyło się wirtualne spotkanie biznesowe Polska-Turcja firm z sektora motoryzacyjno-samochodowego

Spotkanie biznesowe Polska - Turcja

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polsko-Turecką Radę Biznesu, działającą przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), wspólnie z Turecko-Polską Radą Biznesu, działającą przy Foreign Economic Relations Board (DEiK).

Słowo wstępne wygłosili: P. Emrah Duman, Prezes Turecko-Polskiej Rady Biznesu oraz P. Dariusz Oleszczuk, Prezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu.

Następnie zebranych uczestników przywitali: P. Hakan Abaci, Charge d’affaires Ambasady Turcji w Warszawie oraz JE Jakub Kumoch, Ambasador RP w Ankarze.

Wystąpienia merytoryczne nt aktualnej sytuacji sektora samochodowo-motoryzacyjnego w Polsce i w Turcji przedstawili: 

  • P. Albert Saydam, Prezes TAYSAD – Automotive Suppliers Association of Turkey
  • P. Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji
  • P. Bartosz Mielecki, Dyrektor Zarządzający, Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.

Następnie dwóch przedstawicieli biznesu zaprezentowało praktyczne uwagi oraz ocenę nt. aktualnej sytuacji przedsiębiorstw branżowych z perspektywy obydwu krajów: NORM Holding oraz POLMOT Holding.

Część pierwszą spotkania Polska-Turcja podsumowali Prezesi obydwu Bilateralnych Rad Biznesu.

Podczas drugiej, roboczej części spotkania, miała miejsce sesja indywidualnych rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu, realizowanych w 5 osobnych czat rooms/na osobnych linkach.

Podczas rozmów bilateralnych firmy polskie i tureckie przedstawiły swoje oferty eksportowe oraz zapotrzebowania importowe.

Prezentacja Polskiej Izby Motoryzacji

Prezentacja TAYSAD

Prezentacja Polskiej Grupy Motoryzacyjnej

W przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z konkretną firmą polską lub turecką uczestniczącą w spotkaniu, prosimy o kontakt:

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel: 22 630 97 83
kom. 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.