Relacja: spotkanie online z Ambasadorem RP w Iraku Marcinem Kubiakiem

29.07.2020

W środę, 22 lipca 2020 r., odbyło się wirtualne spotkanie organizowane przez Krajową Izby Gospodarczą dotyczące rozszerzania kontaktów biznesowych z partnerami irackimi, między innymi z firmami stowarzyszonymi w izbach handlowych Bagdadu, Irbilu, Sulajmaniji i Basry. Gościem honorowym spotkania był nowo mianowany Ambasador RP w Iraku Marcin Kubiak. W spotkaniu udział wzięli także byli ambasadorzy RP w Iraku, Krzysztof Płomiński oraz Stanisław Smoleń. Ze strony irackiej w wydarzeniu uczestniczyli: Sadeq Almamoori, Drugi Sekretarz Ambasady Iraku w Warszawie oraz Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Zebranych gości i uczestników przywitał Ambasador Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

W trakcie spotkania Ambasador Marcin Kubiak zaprezentował szereg ciekawych informacji i omówił aktualne uwarunkowania istotne dla polskich przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających podjąć działalność biznesową w regionie.

Irak to trzeci na świecie producent ropy naftowej, z dominacją sektora państwowego. Wydobycie ropy naftowej stale się zwiększa, przykładowo w roku 2018 było to 4,7 mln baryłek. W gospodarce Iraku panuje trudna sytuacja i bezrobocie, z drugiej strony obserwuje się stały kurs dinara do dolara amerykańskiego oraz inflację oscylującą od 1,4 do 2%.

Istnieją realne bariery utrudniające firmom zagranicznym wejście na rynek. Są to m.in.: niesprzyjająca sytuacja ogólna, trudności wewnętrzne, bariery celne, problemy z biurokracją – szczególnie w odniesieniu do procedur wizowych, utrudniony dostęp do kredytów, przerwy w dostawach prądu elektrycznego, niestabilna sytuacja wewnętrzna w odniesieniu do bezpieczeństwa, warunki podwyższonego zagrożenia i ryzyka.

Tym niemniej obroty i wymiana handlowa między Polską a Irakiem rozwijają się, zwłaszcza w branży zbrojeniowej, rolno-spożywczej, kosmetycznej. Dotychczas wymiana handlowa była oparta na eksporcie z Iraku do Polski ropy naftowej, jednak z powodu aktualnej sytuacji eksport ten ustał całkowicie i w I połowie bieżącego roku nie odnotowano żadnej transakcji tego typu. Obecnie handel opiera się na polskim eksporcie do Iraku. Wartość eksportu w 2018 roku wyniosła 116 mln dolarów, w 2019 r. wzrosła do 170 mln dolarów (45% wzrostu), zaś w I kwartale 2020 r. sięgnęła 42,84 mln dolarów, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do tego okresu w roku minionym.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej do tej pory nie wiadomo, czy odbędą się w tym roku targi w Erbilu.

Irak potrzebuje inwestorów. Kraj jest zniszczony i wymaga odbudowy, potrzebne są szpitale, rekonstrukcja sieci energetycznej i przesyłowej gazu, renowacje zapór wodnych; niezbędne są nakłady na budownictwo mieszkaniowe, potrzebne są domy do szybkiego montażu, rozbudowa infrastruktury oczyszczalni wód i ścieków, kolejnictwa.

Po zakończeniu wystąpienia Ambasadora Kubiaka głos zabrali uczestnicy spotkania, który poruszyli istotne tematy, np. kwestie współpracy naukowo-technicznej, sprawy wizowe, współpracę z irackimi przedsiębiorstwami w ramach dwustronnych organizacji gospodarczych.

Podczas dyskusji wśród uczestników spotkania podkreślono trudności z przewozem towarów, kwestie zezwoleń drogowych i ich skomplikowanych przepisów, zapotrzebowanie strony irackiej na środki dezynfekujące, antybakteryjne, antyseptyczne i odkażające, wskazano na trudności w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych po stronie irackiej, na konieczność poprawy współpracy w systemach bankowych, niezbędność częstych kontaktów osobistych z partnerami irackimi. Poruszono także sprawę deklaracji ministra przemysłu i minerałów Iraku dotyczącej rehabilitacji 80 zakładów budowanych w swoim czasie między innymi przez polskich specjalistów. Po weryfikacji listy tych obiektów można będzie zbadać możliwości udziału polskich firm w procesie ich odnowy.

Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie wspiera polskie firmy w działaniach podejmowanych na rynku irackim. Pierwsza misja online do Iraku planowana jest na przełomie września i października. Chętnych do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy do rejestracji na początku sierpnia. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w następnych miesiącach będzie się stabilizować, misję „live” w realu będziemy realizować w listopadzie br.

W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować program spotkań zarówno w formie misji handlowych online jak też  indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to business. Informacji nt. planowanych kolejnych wydarzeń na rynku irackim udziela:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska
e-mail: mnowakowska@kig.pl,
tel. +48 506118375, 22 6309783

Bartłomiej Nersewicz
e-mail: bnersewicz@kig.pl,
tel. +48 530 941 083, 22 6309686

 

Fot. KRG Poland

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.