Relacja: spotkanie Polska – Kuba

19.05.2021

11 maja 2021 r. Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Izbą Handlową Kuby zorganizowała wirtualne spotkanie gospodarcze: możliwości współpracy biznesowej firm polskich i kubańskich

Relacja: spotkanie Polska – Kuba

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Handlowej Kuby, Ministerstwa Handlu Kuby oraz przedsiębiorcy kubańscy zainteresowani nawiązaniem lub kontynuacją kontaktów handlowych z naszym krajem.

Uczestników przywitał Prezes Andrzej Arendarski, który podkreślił w swoim wystąpieniu wieloletnie kontakty i doskonałą współpracę międzyizbową z naszym tradycyjnym partnerem kubańskim, Izbą Handlową Kuby.

Ze strony kubańskiej wydarzenie zainaugurował Wiceprezes Kubańskiej Izby Handlowej, Pan Rubén Ramos Arrieta, który wyraził nadzieję, na dalszy rozwój wzajemnych dwustronnych kontaktów handlowych między naszymi krajami.

Następnie uczestnicy wysłuchali przedstawicieli obydwu Placówek Dyplomatycznych: Pana Michała Farysia, Charge d’affaires Ambasady RP w Hawanie oraz JE Jorge Marti Martinez, Ambasadora Kuby w Warszawie.

W części informacyjnej Pan Dariusz Latoszek, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wygłosił wystąpienie nt. polsko-kubańskich relacji gospodarczych oraz perspektyw ich dalszego rozwoju, a następnie Pani Anna Pieńkosz, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jednocześnie poprzednia Ambasador RP w Hawanie podzieliła się praktycznymi uwagami nt możliwości podjęcia działań na rynku kubańskim.

Część informacyjną zakończyła prezentacja nt. gospodarczego i biznesowego klimatu na Kubie, przedstawiona przez Panią Inalvis Bonachea, dyrektor Ministerstwa Handlu Zagranicznego oraz Inwestycji Kuby.

W drugiej części spotkania swoje oferty eksportowe zaprezentowali niektórzy przedsiębiorcy kubańscy i polscy.

Lista i informacje dotyczące firm kubańskich

Kontakty do firm polskich i kubańskich będą przekazywane na życzenie i za ich zgodą zainteresowanym potencjalnym partnerom biznesowym.

Spotkanie moderowali i podsumowali dyskusję Amb. Jerzy Drożdż, Dyrektor BWzZ KIG oraz Pani Belkis Barnet, Dyrektor Izby Handlowej Kuby.

Zapoznaj się z innymi spotkaniami organizowanymi przez BWzZ KIG

 

Kontakt

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 83
kom. 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.