Relacja: Spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych z udziałem dra Janusza Jankowiaka

10.07.2020

W czwartek, 9 lipca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej trybie online, którego  gościem honorowym był dr Janusz Jankowiak – ekonomista i publicysta.

Tematem spotkania był „Świat w czasie i po pandemii – problemy gospodarcze”. Spotkanie prowadzone było z siedziby KIG w Warszawie, a moderował je Ambasador Jan Truszczyński – dziekan zespołu doradców, były Ambasador RP przy Unii Europejskiej.

W czasie dynamicznej dyskusji i wymianie poglądów omówione zostały możliwe scenariusze prognostyczne dla Polski i Unii Europejskiej na najbliższe 2 lata, przyszłość sektora bankowego w Polsce, Fundusz Odbudowy Komisji Europejskiej, najnowsze trendy w polityce ekonomicznej oraz ew. program reform strukturalnych. Uczestnicy spotkania ZDD dyskutowali także nad  prognozą gospodarczą dla Polski w nowej sytuacji po pandemii weryfikującej także, dotychczasowe relacje międzynarodowe.

W spotkaniu ZDD przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą udział wzięli także przedstawiciele Prezydium oraz kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.