Relacja: Spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych z udziałem gościa honorowego prof. Pawła Kowala, Posła na Sejm RP

08.06.2020

We wtorek, 2 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradców Dyplomatycznych Krajowej Izby Gospodarczej, którego  gościem honorowym był prof. Paweł Kowal, Poseł na Sejm RP, politolog i historyk, b. Sekretarz Stanu w MSZ i eurodeputowany.

Spotkanie odbyło się w nowej formule online , a jego tematem była sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce w czasie pandemii. Spotkanie prowadzone było z siedziby KIG w Warszawie, a moderował je Ambasador Marek Grela, były Podsekretarz Stanu w MSZ, b. ambasador –Stały Przedstawiciel RP przy UE w Brukseli oraz przy FAO w Rzymie.

W czasie niezwykle ciekawej wymiany poglądów i opinii podkreślano strategiczne znaczenie relacji USA-UE, USA-Chiny-Rosja oraz Polska-UE oraz poruszono kwestie ich przewartościowania w warunkach, które nastąpiły po bezprecedensowym wyłączeniu całego życia gospodarczego na świecie. Rozmawiano także na temat scenariuszy kreślonych przez przedstawicieli instytucji międzynarodowych, w tym zwłaszcza Komisji UE, dotyczących  osłabienia gospodarczego i zachwiania dotychczasowej równowagi geopolitycznej. Uczestnicy spotkania ZDD dyskutowali także nad  prognozą gospodarczą dla Polski w nowej sytuacji po pandemii weryfikującej dotychczasowe relacje międzynarodowe.

W spotkaniu ZDD przygotowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą udział wzięli także przedstawiciele Prezydium oraz kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.