Relacja: Webinar „Szanse biznesowe dla polskich firm w ubieganiu się o zamówienia publiczne w Hiszpanii

28.04.2022

26 kwietnia odbył się organizowany przez Krajowa Izbę Gospodarczą webinar dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w procedurach przetargowych na terenie Hiszpanii

 

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

–       Gdzie i jak szukać informacji o przetargach publicznych w Hiszpanii?

–       Czy procedury przetargowe w Hiszpanii są transparentne i obiektywne?

–       Czy polska firma może być kontrahentem sektora publicznego w Hiszpanii?

–        Przykłady sukcesów firm zagranicznych.

–       Typowe warunki udziału w hiszpańskich przetargach i wymagania jakie musi spełnić polska firma

–       Jakie możliwości stwarzają zamówienia publiczne finansowane ze środków UE Next Generation?

Szkolenie przeprowadziła doktor nauk prawnych UAM w Poznaniu Aleksandra Czajka, ekspert ds. zamówień publicznych w Hiszpanii i w Polsce (Tornos Abogados), a uczestników spotkania powitała kierująca placówką Ambasady RP w Madrycie (chargé de affairs) – Karina Węgrzynowska.

Do pobrania materiały szkoleniowe: Zamówienia publiczne w Hiszpanii


                     


Organizator – Krajowa Izba Gospodarcza  i Tornos Abogados pod patronatem

Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

 

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności na rynku hiszpańskim zapraszamy do kontaktu:

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.