Relacja: Webinarium Global Europe. Fundusze unijne na internacjonalizację

23.06.2020

We wtorek, 23  lipca, odbyło się Webinarium Global Europe zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Eurochambres: Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo Handlowych. Było to pierwsze w Polsce webinarium z tego cyklu. O potrzebie organizacji wydarzenia zaważył fakt, że Polska oraz KIG są mocno zaangażowane w realizacje wszystkich omawianych projektów. Warto też przypomnieć, że polskie MŚP są bardzo aktywne na wielu rynkach zagranicznych.

Podczas webinarium uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do finansowanych przez UE skutecznych, bezpłatnych i profesjonalnych usług, które rozpoczną proces internacjonalizacji na kluczowych rynkach, takich jak Ameryka Łacińska, Birma, Chiny, Turcja, Indie i wiele innych. Bezpłatne usługi, które zostały przedstawione, obejmują m.in.: pomoc indywidualną, kojarzenie B2B i udział w wydarzeniach międzynarodowych, wizyty studyjne, badania rynku, budowanie zdolności czy ochrona własności intelektualnej.

Ponadto, sesja internetowa miała na celu zmobilizowanie organizacji wspierających przedsiębiorczość, takich jak izby handlowe i inne stowarzyszenia do nawiązywania współpracy w celu realizacji znaczących wspólnych działań, które wspierają internacjonalizację MŚP w UE i ułatwiają dostęp do rynku europejskim przedsiębiorstwom.

Wiceprezes KIG Marek Kłoczko otwierając spotkanie zaznaczył, że musimy mówić więcej i częściej o projektach i usługach KIG oraz Eurochambres dot. internacjonalizacji, gdyż są one realną pomocą dla MSP w rozwoju eksportu i poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

Prezentacje ze spotkania:

EuroCham Myanmar
EYE Global Poland
Global Europe Webinar Poland
TEBD Global EU Roadshow
Business Support to EU-India Policy Dialogues
EU4BCC

Fotorelacja:

Kontakt:

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

        

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.