Relacja: Polska - Malezja // E-commerce drogą do wzrostu wymiany handlowej

02.12.2021

W dniu 30 listopada odbyło się webinarium nt. możliwości jakie niesie rynek e-commerce w Malezji

Webinarium

Podczas Webinarium poruszone zostały najważniejsze obszary współpracy handlowej

  • specyfika rynku e-commerce w Malezji
  • najpopularniejsze platformy dla handlu detalicznego w Malezji oraz jak się na nich znaleźć
  • dlaczego rynek malezyjski jest ważny dla handlu e-commerce w regionie

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi danymi dotyczącymi wzrostu roli jaką zaczyna odgrywać handel on-line  zarówno w Polsce oraz w Malezji .
Do niedawna, to  kraje azjatyckie  były znane z dużej ilości zakupów robionych on line. Pandemia Covid znacznie zmieniła również znaczenie e-commerce pośród polskich konsumentów .

W krótkich wystąpieniach otwierających, podczas których JE Ambasador Malezji Pani Chitra Devim Ramiaha oraz Pan Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, podkreślali wzrost znaczenia e-commerce w rozwoju gospodarczym w Malezji oraz w Polsce oraz możliwości jakie niesie on dla zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami.

W części merytorycznej spotkania jego uczestnicy mieli szanse zdobyć informacje dotyczące charakterystyki rynków on-line w Malezji oraz w naszym kraju.
Rynek polski został bardzo syntetycznie zaprezentowany przez Pana Jude, Bryna, Dassa (MATRADE Polska), który w swojej prelekcji przedstawił dane statystyczne dot. rynku – e-commerce w Polsce, scharakteryzował preferencje odbiorcy polskiego oraz jego oczekiwania w zakresie przygotowania oferty /opis i zdjęcia towaru/, wymaganych zabezpieczeń konsumenckich /zwrot towaru ew. reklamacja/, transportu i czasu dostawy, na co zwraca uwagę konsument polski w zależności od wieku i zasobności portfela, dokonując zakupu on-line.

W trakcie prezentacji platformy Allegro, zarówno reprezentanci polskich i malezyjskich firm mieli możliwość dowiedzieć się o warunkach sprzedaży na tej największej w Polsce platformie sprzedażowej, opłatach, subskrypcjach, marżach, płatnościach oraz planach ekspansji Allegro do krajów Europy Centralnej oraz krajów skandynawskich.

Ostatnia z  przedstawianych prezentacji dotyczyła rynku malezyjskiego i wzrostu znaczenia e-commerce w Malezji.
Pan Przemysław Zareba, Szef Biura Zagranicznego PAIH w Kula Lumpur przedstawił preferencje sektoralne konsumenta w Malezji, dynamikę rynku, główne platformy sprzedażowe oraz oczekiwania i wymagania klienta malezyjskiego w zakresie zakupów on-line.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyznali, że e-commerce może być drogą dla zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami.

 

Kontakt
Katarzyna Kaniewska

Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 48 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.