Relacja: Wizyta członków Klubu Radców Handlowych przy KIG w Wielkopolsce, 17-18.10.2017

20.10.2017

W dniach 17-18 października 2017 r. członkowie Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej odwiedzili Wielkopolskę. W pierwszym dniu wizyty, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z KIG, dyplomaci otrzymali informacje nt. potencjału Wielkopolski w ramach prezentacji przygotowanej przez Departament Gospodarki kierowany przez Dyrektor Beatę Łozińską.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju działający od 2009 r. jest spółką samorządu województwa wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu, w tym rozwoju obszarów miejskich i wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O Funduszu, celach i zasadach działania mówił jego Prezes Hubert Zobel.

Kolejnym etapem była wizyta na targach POLECO SYSTEM. Goście zapoznali się z historią i planami tego największego ośrodka targów w Polsce, spotkali się z Prezesem Targów Przemysławem Trawą, wzięli udział w debacie w ramach konferencji „Gospodarka w obiegu zamkniętym – teoria i praktyka”, a także odwiedzili wybrane stoiska, w tym m.in. stoisko organizowane przez Ambasadę Kanady w Polsce, firmę PROTECHNIKA – laureata tegorocznego Złotego Medalu targów POLECO, czy firmę PRONAR. Zwiedzanie stoisk było okazją do zapoznania się z produktami firm, a także do nawiązania bezpośrednich kontaktów.

W drugiej części dnia goście odwiedzili Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), który powstał jako pierwszy taki park w Polsce. To miejsce współpracy naukowców, start-upów, a także doświadczonych firm. PPNT jako jedyny w Polsce posiada status jednostki naukowej, która współpracuje ściśle z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O strukturze Parku i jego podstawowych filarach działalności mówiła Zastępca Dyrektora PPNT i jednocześnie członek Zarządu Fundacji UAM, Ewa Kocińska-Lange. Podczas spotkania w Parku dyplomaci zapoznali się także z działalnością izb gospodarczych w regionie m.in. Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji, czy Polsko-Afrykańskiej Izby „ProAfrica”.

Gościliśmy także na Politechnice Poznańskiej. Uczelnię zaprezentowali: rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz prorektor do spraw nauki prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska. Studenci z Koła Naukowego MECHATRON, pracujący pod opieką prorektora do spraw kształcenia dr hab. Jacka Goca, zaprezentowali zaprojektowane przez siebie roboty. Nie lada gratką była prezentacja bolidu Formuły Student zaprojektowanego przez studentów z Zespołu PUT Motorsport Politechniki Poznańskiej.

Z dyplomatami spotkał się Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którego kompetencjach znajdują się  sprawy gospodarcze.

W drugim dniu wizyty odwiedziliśmy wielkopolskie firmy posiadające duży potencjał eksportowy, w tym firmę SOLARIS, producenta nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej. Solaris to także czołowy producent w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów z napędem elektrycznym. Produkowany przez Solaris Autobus Solaris Urbino 12  został wybrany „Autobusem Roku 2017”. Gościliśmy także w firmie CLIP. Clip Logistyka to operator  logistyczny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze logistycznej. Baza firmy, z sześcioma nowoczesnymi magazynami klasy A, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch korytarzy TEN-T oraz blisko autostrady Berlin – Warszawa.

W wyjazdowym spotkaniu wzięło łącznie udział 20 dyplomatów z 18 ambasad.

Kierownictwo Krajowej Izby Gospodarczej reprezentowała Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Krajowa Izba Gospodarcza organizując spotkania Klubu w regionach pełni rolę „pomostu” pomiędzy włodarzami regionów a korpusem dyplomatycznym, wspierając w ten sposób internacjonalizację naszych rodzimych firm.

Poznański Park Naukowo Technologiczny: pobierz pdf

Clip: pobierz pdf

Solaris: pobierz pdf

Spotkanie z Radcami Handlowymi: pobierz pdf

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.