Relacja: Wizyta w KIG p. Michaiła Miasnikowicza, Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, 12.02.2019

19.02.2019

Dnia 12 lutego 2019 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej miała miejsce wizyta p. Michaiła Miasnikowicza, Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś. W spotkaniu odbyło się w ramach wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Republiki, trwającej w dniach 11-14 lutego 2019.

W spotkaniu polskiej w spotkaniu wziął udział Pan Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Witold Karczewski – Wiceprezes KIG, Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku, Amb. Jerzy Drożdż – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG.

Ze strony białoruskiej natomiast w spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Grodnieńskiej Obwodowej Rady Deputowanych, Ambasady Republiki Białoruś w Polsce, Sekretariatu Rady Republiki oraz Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Kontakt
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.