• A A A

Relacja z otwartego posiedzenia Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG

11.02.2020

W czwartek, 6 lutego w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się kolejne otwarte spotkanie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Poświęcono je problematyce neutralności klimatycznej Unii Europejskiej i wynikających z niej wyzwań dla gospodarki w Polsce. Spotkanie prowadził Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący komitetu.

Gości powitał Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że Polska jest w trudnej sytuacji. – Powinniśmy wziąć pod uwagę potrzeby światowe i trendy europejskie, mając o wiele trudniejszą drogę ku osiągnięciu neutralności klimatycznej, niż inne kraje. Dysponujemy bogatymi zasobami, z których obficie czerpiemy, a wobec wymogów zmieniającego się świata musimy to ograniczać – powiedział prezes KIG. Na koniec podkreślił, że konieczne jest opracowanie wspólnego programu przez przedstawicieli władzy ustawodawczej, biznesu i nauki.

Gościem specjalnym spotkania był Michał Kurtyka, Minister Klimatu, który podziękował Krajowej Izbie Gospodarczej za konsekwencję w tworzeniu merytorycznej platformy dyskusji o szeroko pojętej polityce energetycznej. – Problematyka energetyczna musi być analizowana w szerszych ramach. Centralny zamysł, sformułowany przez nową Komisję Europejską wobec wszystkich krajów UE jest wyzwaniem ogromnym, wykraczającym poza politykę energetyczną i kompleksowo dotyczy całej polskiej gospodarki, społeczeństwa, transportu itd. Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez UE jest wyzwaniem bezprecedensowym – powiedział podczas spotkania minister Kurtyka.

Przedstawiciele Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej pokazali prezentacje wprowadzające do debaty. W debacie licznie uczestniczyli działacze gospodarczy, przedstawiciele nauki, związków zawodowych, organizacji klimatycznych i ochrony środowiska oraz organizacji członkowskich KIG.

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady KIG, podkreślił, że rząd musi stworzyć regulacje mające horyzontalny charakter. – To jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed obecnym rządem i Ministrem Kurtyką ponieważ to Ministerstwo Klimatu musi opracować dokument pt. Polityka energetyczna państwa do 2050 r., zawierający kierunkowe koncepcje rozwoju polskiej energetyki i elektroenergetyki. Państwo powinno skoncentrować się na tworzeniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie infrastruktury przesyłowej o podstawowym znaczeniu oraz na funkcjach regulacyjnych. Należy dokonać substytucji nośników energii. Muszą istnieć mechanizmy, zachęcające prywatnych inwestorów do inwestycji w takich obszarach. Państwo powinno wspierać te inwestycje oraz rozwój sieci dystrybucyjnej za pomocą odpowiednich narzędzi. To stanowi największe wyzwanie dla polskiej gospodarki, w programie neutralności klimatycznej do 2050 r. – powiedział przewodniczący Steinhoff.

Przewodniczący Rady KIG nawiązał także do stanu polskiego górnictwa, który jego zdaniem jest tragiczny gdyż górnictwo jest rentowne tylko dlatego, że ceny transakcyjne między elektroenergetyką, a kopalniami węgla kamiennego znacząco przewyższają ceny, które funkcjonują w Europie. W ostatnim roku ceny węgla w Polsce wzrosły o klika procent, a w Europie spadły o ponad 30 %.

– Krajowa Izba Gospodarcza oraz izby gospodarcze będą wspierać ministra Kurtykę i każdy rząd, chcący naprawić polską elektroenergetykę, dążący do konkurencyjnego rynku energii, do energetyki nie wpływającej negatywnie na konkurencyjność polskiego przemysłu poprzez ceny energii elektrycznej – zadeklarował Janusz Steinhoff – i dodał, że program podstawowy, czyli Polityka energetyczna państwa do 2050 r. osadzona w realiach polityki klimatycznej UE będzie dokumentem rządowym przyjętym ponad podziałami przez parlament. Premier ocenił stan obecny bardzo krytycznie. – Mamy najwyższe hurtowe ceny energii elektrycznej, z oczywistym skutkiem dla konkurencyjności przemysłu i mamy niedobór energii elektrycznej, czyli inaczej mówiąc importujemy energię na poziome 10 TWh.

Na zakończenie posiedzenia Herbert L. Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. EiPK KIG poinformował, że stanowisko Komitetu w sprawie neutralności klimatycznej UE zostanie przedstawione za kilka dni.

Danuta Wasyluk
Koordynator ds. Statutowych i Sekretariatów Komitetów KIG
Tel. 22 630 97 33

Prezentacje:

Herbert L. Gabryś – Dokąd zmierzamy?

Stanisław Tokarski – Projekt Polityki Energetycznej Polski 2040

Tomasz Szczygielski – Energia i klimat a gospodarka obiegu zamkniętego