• A A A

Relacja z posiedzenia Komitetu ds. Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy, 13.03.2018

16.03.2018

13 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący Komitetu wręczył powołania członkom Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy na kadencję 2017 – 2021.

Celem spotkania było przede wszystkim omówienie planowanych obchodów Dnia Przedsiębiorcy w 2018 roku. Parlament Przedsiębiorców Polskich (PPP) – ustalenie ramowego programu (określenie celu głównego, tematyka i mówcy, miejsce spotkania, finansowanie, promocja przedsięwzięcia, ustalenie zawartości i dystrybucji raportu końcowego PPP). Ustalono, że Przewodniczący Komitetu, Pan Józef Bereżewski oraz Wiceprzewodnicząca Komitetu, Pani Anna Mundzia opracują do 20 marca 2018 r. ramowy plan pracy obchodów Dnia Przedsiębiorcy,  biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone przez członków Komitetu na posiedzeniu.

Do pozostałych aktywności będą należały głównie działania charytatywne. Wskazano koordynatorów poszczególnych Zespołów działających w ramach Komitetu. Przewodniczący Komitetu omówił inne aktywności Komitetu, które miały miejsce między posiedzeniami. Pan J. Bereżewski i Pani Anna Mundzia wzięli udział w konferencji pt. „Strategia rozwoju rodzimych firm w globalnej rzeczywistości” zorganizowanej przez Fundację „Pomyśl o przyszłości” w Nowym Sączu. Konferencja odbyła się w dniach 23 – 25 lutego 2018 r., w Muszynie. W ramach konferencji odbyła się debata na temat kapitału społecznego i budowania wizerunku polskich przedsiębiorców, której przewodniczył  Pan Janusz Komurkiewicz, członek Komitetu ds. Kreowania Wizerunku Polskiego Przedsiębiorcy KIG. W debacie aktywnie uczestniczyli Pan J. Bereżewski, Przewodniczący Komitetu oraz Pani Anna Mundzia, Wiceprzewodnicząca Komitetu.