• A A A

Rezerwy walutowe w końcu listopada

07.12.2022

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada

Rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu listopada

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 156 688,7 mln EUR i tym samym okazały się o 4 208,5 mln EUR tj. 2,8% wyższe niż w końcu października i jednocześnie o 9 969,7 mln EUR tj. 6,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 162 314,2 mln USD tj. o 7,0% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 2,6% mniej niż przed rokiem.

Wzrost rezerw w listopadzie, w dodatku istotnych rozmiarów, nie jest zjawiskiem typowym. W kilku ostatnich latach notowano tu tak umiarkowane wzrosty, jak i spadki. Wzrost tegoroczny okazał się wyraźny, miał też miejsce po wcześniejszym spadku z października. Roczna dynamika rezerw w listopadzie uległa zwiększeniu do 6,8% z październikowych 5,8%.

Wzrost poziomu rezerw w listopadzie był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 959,2 mln EUR tj. 3,0%. Wypada dodatkowo zaznaczyć, że faktyczny napływ rezerw w tej pozycji był istotnie większy. Statystyki zostały tu bowiem pogorszone o około 1,4 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 3,0 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 4,1%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W listopadzie wzrost rezerw odnotowano jeszcze w przypadku złota monetarnego – o 375,5 mln EUR tj. 3,1%. W pozostałych dwóch pozycjach obserwowano spadki. Wycena transzy rezerwowej w MFW o zmniejszyła się o 25,0 mln EUR tj. 1,8%, a wycena SDR-ów o 101,2 mln EUR tj. 1,8%.

Notowane w listopadzie zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu listopada pozwoliłyby na sfinansowanie 4,83 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 4,76), 35,0% podaży pieniądza (po październiku 34,7%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 46,3% (po październiku 45,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 158 256 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 8,0%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,82 miesiąca importu towarów i usług, 34,7% podaży pieniądza oraz 47,0% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.