Rezerwy walutowe w końcu listopada

08.12.2023

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 170 904,8 mln EUR i tym samym okazały się o 5 008,2 mln EUR, tj. 3,0% wyższe niż w końcu października i jednocześnie o 14 123,3 mln EUR, tj. 9,0% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu listopada 

W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 186 711,7 mln USD tj. o 5,5% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,0% więcej niż przed rokiem.  

W dziesięciu ostatnich latach „listopady” przynosiły zazwyczaj (8 razy na 10) wzrosty poziomu rezerw – czasem nawet dość pokaźne. Tegoroczny wzrost był wyraźniejszy od notowanego w roku poprzednim i jednocześnie największy od dekady. Zapewne był po części odreagowaniem spadków z października (spadek rezerw o 2,2%). Miał miejsce w okresie silnej aprecjacji złotego. Być może intensywny skup walut z rynku realizowany był w celu spowolnienia owej aprecjacji.  

Wzrost poziomu rezerw w listopadzie był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 4 110,6 mln EUR tj. 3,0%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej wzrost środków był jeszcze większy. Po pierwsze statystyki zostały tu zmniejszone o około 1,0 – 1,2 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 3,0 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 3,2%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. Po drugiej część środków z tej pozycji mogła być wymieniona na złoto. W jego bowiem przypadku odnotowano wzrost wartości o 1 048,7 mln EUR tj. 5,1%. Tymczasem, gdyby zmiana podyktowana była jedynie zmianami notowań złota – obserwowany byłby tu niewielki spadek (wycena złota w dolarach wzrosła o około 2% ale dolar spadł wobec euro o 3,2%). Najprawdopodobniej więc miały miejsce zakupy kruszcu na poziomie dochodzącym wartościowo do 1,0 mld EUR – uszczuplające silnie pozycję należności w walutach wymienialnych. Prawdopodobnie więc skup walut z rynku w listopadzie mógł przekroczyć nawet 6 mld EUR. W przypadku pozostałych dwóch pozycji rezerw zanotowane zostały spadki wyceny – transza rezerwowa w MFW zmniejszyła się o 65,5 mln EUR tj. 4,7%, a SDR-y o 85,6 mln EUR tj. 1,6%. 

Notowane w listopadzie zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.  

Rezerwy w końcu listopada pozwoliłyby na sfinansowanie 5,29 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 5,11), 33,1% podaży pieniądza (po październiku 32,9%) oraz pokryłyby zadłużenie zagraniczne w 44,6% (po październiku 44,5%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.  

Rezerwy walutowe – prognoza
Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 173 468 mln EUR – wyższy niż w końcu 2022 o 10,9%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,37 miesiąca importu towarów i usług, 33,1% podaży pieniądza oraz 44,6% zadłużenia zagranicznego.  

rezerwy walutowe


Zobacz także inne raporty KIG

Sprawdź również rachunki narodowe w II kwartale

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.