Rezerwy walutowe w końcu stycznia 2024

07.02.2024

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu stycznia. Wyniosły one 175 160,9 mln EUR i tym samym okazały się o 242,0 mln EUR tj. 0,1% niższe niż w końcu grudnia i jednocześnie o 20 755,9 mln EUR tj. 13,4% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu stycznia

W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 189 558,7 mln USD tj. o 2,2% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 13,4% więcej niż przed rokiem.

W dziesięciu ostatnich latach stycznie przynosiły tak wzrosty jak i spadki poziomu rezerw. Często owe zmiany były dość pokaźne – choć nie w ostatnich dwóch latach, kiedy notowano umiarkowane spadki. Tegoroczny spadek był minimalny, w dodatku miał miejsce po silnych wzrostach z listopada i grudnia. Styczeń jest zazwyczaj miesiącem napływu środków na nasz rynek.

Spadek poziomu rezerw w styczniu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 500,3 mln EUR tj. 0,3%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej spadek środków był jeszcze większy. Statystyki zostały tu poprawione o około 0,7 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 0,3 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 2,1%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W przypadku pozostałych pozycji rezerw notowano wzrosty. Wycena złota monetarnego zwiększyła się o 191,6 mln EUR t, 0,9%. W jego przypadku owszem spadał kurs złota na rynkach, ale równolegle wzrastała wycena dolara względem euro. Można więc spekulować, iż dużego ruchu na faktycznym poziomie posiadanego przez nas kruszcu w styczniu nie było. Transza rezerwowa w MFW zwiększyła się o 29,3 mln EUR tj. 2,2%, a wycena SDR-ów o 37,4 mln EUR tj. 0,7%.

Notowane w styczniu obniżenie rezerw było na tyle niewielkie, że przełożyło się na stagnację bardziej, niż pogorszenie, monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu stycznia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,39 miesiąca importu towarów i usług (po grudniu 5,43), 33,7% podaży pieniądza (po grudniu 33,6%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 45,5% (po grudniu 45,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2024 to 189 641 mln EUR, wyższy niż w końcu 2023 o 8,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,26 miesiąca importu towarów i usług, 33,5% podaży pieniądza oraz 47,8% zadłużenia zagranicznego.

 


Sprawdź także:

Rezerwy walutowe w końcu grudnia 2023

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.