• A A A

Rozbudowa infrastruktury cyfrowej pilnie potrzebna [RAPORT]

21.05.2020

Polska jest jednym z najmniej zdigitalizowanych krajów w Europie – wynika z indeksu DESI Komisji Europejskiej. Jednocześnie nasz kraj rozwija sieć 5G i robi krok w stronę przemysłu 4.0. Co musi się stać, aby cyfrowa transformacja stała się sukcesem? ZPP prezentuje wytyczne w raporcie opracowanym we współpracy z Koalicją na rzecz Powszechnego Dostępu do Szybkiego Internetu w Polsce, której członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Lock down i zamrożenie gospodarki pokazały, jak ważne jest wzmacnianie cyfrowego potencjału naszego kraju. W ciągu zaledwie kilku dni codzienne życie Polaków, nauczanie, biznes, przedsiębiorstwa większości sektorów gospodarki przeniosły się do Internetu. Ci, którzy jeszcze nie byli przekonani do cyfrowych rozwiązań, musieli szybko nadrabiać zaległości. Odnotowano bardzo duże wzrosty ruchu sieciowego – w niektórych lokalizacjach w Polsce nawet o 682%. Pojawiła się realna groźba zatkania przepustowości Internetu w Europie.

Powszechny dostęp do niezawodnego Internetu o wysokiej przepustowości przekłada się na produktywność firm, tempo wzrostu gospodarczego, a w końcu – na zamożność całego społeczeństwa. Szacuje się, że wykorzystanie potencjału 5G może doprowadzić do wzrostu PKB Polski o ponad 63 mld zł do 2028 r. oraz zwiększyć produktywność gospodarki o 1%.

Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii digitalizacji. Jest to jednak kierunek, od którego nie ma odwrotu, jeśli nie chcemy stracić szansy na budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie. Właśnie teraz potrzeba naprawdę zdecydowanych decyzji w dziedzinie rozbudowy infrastruktury i inwestycji przeznaczonych na ten cel – zauważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Aby cyfrowa rewolucja mogła się w pełni dokonać, potrzebne są intensywne inwestycje w infrastrukturę, pewne i stabilne przepisy, przewidywalne otoczenie regulacyjne, utrzymanie konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego, uproszczenie i uelastycznienie przepisów prawa budowlanego i usprawnienie procedur oraz narzędzia finansowe/fiskalne.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (infrastruktura)” przygotowanym w partnerstwie z  Koalicją na Rzecz Powszechnego Dostępu do Szybkiego Internetu w Polsce, w składzie:

  • Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza
  • Maciej Bukowski, WISE Europa
  • Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Agnieszka Plencler, Fundacja Forum Konsumentów
  • Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja
  • Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
  • Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
  • Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha
  • Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute

Pobierz [RAPORT]