Rozwijaj biznes w Japonii i Korei Południowej – środki UE czekają na MŚP  

06.06.2024

Jeśli jesteś przedstawicielem MŚP lub Start-upu działającego w sektorze zielonych technologii, technologii cyfrowych lub sektorze medycznym/ochrony zdrowia, to  masz niepowtarzalną szansę rozwinąć swój biznes w Japonii i Korei Południowej

 

 

                                   biznes w Japonii           

 

Rozwijaj swój biznes w Japonii i Korei Południowej

Startuje program EU Business HUB – Japonia Korea Południowa. Co ważne: program jest w pełni finansowany ze środków unijnych.

  • Dowiedz się, jak dołączyć do programu
  • Spotkanie organizacyjne online odbędzie się 19 czerwca
  • Obowiązują zapisy

EU Business HUB – Japonia Korea Południowa ma na celu wsparcie i pomoc  przedsiębiorstwom  w wejściu na rynki  Japonii oraz Korei Południowej oraz  dla firm mających już kontakty z tymi rynkami wzmocnienie ich działalności proeksportowej lub inwestycyjnej. W ramach  programu w ciągu najbliższych czterech  lat zostanie zorganizowanych po 10 misji do Japonii oraz do Korei  Południowej. Każda misja biznesowa umożliwi grupie 50 innowacyjnych przedsiębiorstw z EU skorzystanie z szerokiego programu coachingu biznesowego.

 

Jak zostać częścią programu? Tego dowiesz się na specjalnym webinarium organizowanym 19 czerwca o godzinie 14:00

Rejestracja trwa do 19 czerwca do godz. 14:00

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x9iw8bbgQvCfvY4tVLSSyw      

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Katarzyna Kaniewska: kkaniewska@kig.pl 

lub support@eubusinesshub.eu    

 

Co zyskujesz jako uczestnik EU Business HUB – Japonia Korea Południowa?

  • Dostęp do rynku: wejście na rynek Japonii i Korei może być trudne dla europejskich MŚP. Program ten ma na celu ułatwienie dostępu do rynku poprzez zapewnienie wsparcia logistycznego dla misji, w tym usług tłumaczeniowych, montażu stoisk i tworzenia katalogu misji biznesowej. 
  • Promocja produktów i usług europejskich: program pomoże zaprezentować europejskie produkty i usługi poprzez ukierunkowane działania promocyjne oraz zapraszanie gości z firm koreańskich i japońskich. 
  • Networking i partnerstwa: ułatwiając nawiązywanie kontaktów, program umożliwi europejskim firmom nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami, dystrybutorami i klientami w Japonii i Korei. 
  • Doradztwo i wsparcie: program oferuje dostosowaną pomoc w całym procesie wejścia na rynek, od poruszania się po wymaganiach regulacyjnych po zrozumienie japońskiej kultury biznesowej. 
  • Finansowanie: program zapewnia atrakcyjne finansowanie dla europejskich firm na zbadanie rynków Japonii i Korei, pokrywając koszty zakwaterowania. Pokrywając koszty zakwaterowania i oferując zasoby wspólne, program pozwala europejskim firmom na atrakcyjne cenowo wejście na rynki Japonii i Korei.

   Organizatorzy

 


Możliwości rynkowe w Japonii

Japonia, będąca czwartą co do wielkości gospodarką świata, stanowi atrakcyjną perspektywę dla firm unijnych oraz ich produktów, usług i inwestycji. W rzeczywistości eksport towarów i usług UE do Japonii w 2021 r. wyniósł odpowiednio 62,3 mld EUR i 31 mld EUR. 

Dwustronne partnerstwo handlowe i inwestycyjne UE-Japonia, oparte na wspólnych wartościach, nadal się umacnia dzięki wdrożeniu Umowy o Partnerstwie Gospodarczym UE-Japonia (EPA), która niedawno obchodziła swoje 5-lecie w lutym 2024 r., oraz Umowy o Partnerstwie Strategicznym UE-Japonia (SPA), podpisanej w 2018 r. 

W maju 2021 r. podpisano pierwszy w swoim rodzaju Sojusz Zielony UE-Japonia, którego celem jest przyspieszenie przejścia ich gospodarek w kierunku neutralności klimatycznej, obiegu zamkniętego i efektywnego wykorzystania zasobów. W maju 2022 r. podpisano Partnerstwo Cyfrowe UE-Japonia, które przewiduje zacieśnienie współpracy w celu wzmocnienia odporności globalnych łańcuchów dostaw półprzewodników, zabezpieczenia technologii 5G/Beyond 5G/6G oraz bezpiecznego i etycznego zastosowania sztucznej inteligencji. 

 

Możliwości rynkowe w Republice Korei

Republika Korea jest silnym partnerem gospodarczym dla UE. Będąc 10. co do wielkości gospodarką na świecie i 4. w Azji, jej strategiczne położenie czyni ją atrakcyjną perspektywą dla przedsiębiorstw unijnych. W rzeczywistości eksport towarów i usług UE do Republiki Korei w 2021 r. wyniósł odpowiednio 51,8 mld EUR i 7,9 mld EUR. 

UE i Republika Korea nawiązały solidne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach, a dwustronne stosunki gospodarcze nadal charakteryzują się stałym wzrostem, przy czym podstawą stosunków handlowych i inwestycyjnych pozostaje Umowa o wolnym handlu UE-Korea Południowa, która weszła w życie w 2011 r. 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.