Rumunia otwarta na współpracę z polskimi przedsiębiorcami

10.03.2021

Jesteś zainteresowany współpracą na rynku rumuńskim?
Chcesz poznać warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rumunii, kondycję na rynku i uwarunkowania?
Chcesz współpracować, sprzedawać do Rumunii lub sprowadzać towary z Rumunii?
Chcesz działać w sektorze turystycznym współpracując z partnerami z Rumunii?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to załączone materiały na pewno Cię zainteresują.

Zapraszamy do lektury.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.