Rusza cykl szkoleń dla MŚP na temat zamówień publicznych

19.02.2024

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze

Program szkoleń został przygotowany z myślą o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły to sporadycznie.
Celem szkoleń jest dostarczenie podstawowej, praktycznej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki procesu ubiegania się o zamówienia oraz ich realizacji.

Szkolenia prowadzone są przez uznanych trenerów, posiadających bogate doświadczenie we współpracy prawnej z przedsiębiorcami. Gwarantuje to praktyczne spojrzenie na zamówienia publiczne, uwzględniające perspektywę przedsiębiorców.

Uczestnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia trenerów w okresie 30 dni od daty szkolenia. Dotychczas przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo wysoką oceną uczestników.

W roku 2024 zaplanowanych zostało 14 szkoleń w wybranych województwach, przy czym liczba ta może zostać zwiększona w przypadku dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców lub ich pracowników, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Ministerstwa.

 

Szkolenia składają się z następujących obszarów tematycznych:

  • Kluczowe regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, dyrektywy UE, Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów);
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z perspektywy wykonawcy (możliwość wpływania wykonawcy na treść SWZ; skutki złożenia oferty przy braku reakcji wykonawcy na nieścisłości w treść SWZ);
  • Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w składanych ofertach. Pozacenowe kryteria oceny ofert. Analiza ofert innych wykonawców;
  • Projekt umowy, klauzule niedozwolone – analiza projektu umowy na etapie składania oferty jako niezbędny element wyceny;
  • Unieważnienie postępowania przez zamawiającego – konsekwencje dla wykonawcy;

Szczegółowy PROGRAM >>> szkolenia dla MŚP


Zgodnie z przyjętym harmonogramem, szkolenia w roku 2024 odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

MŚP

Szczegółowe informacje, w tym program szkoleń, znajdują się na stronie internetowej MRIT > https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow. Tam też dostępny jest link do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić by zapisać się na wybrane szkolenie.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.