• A A A

Rwanda otwarta na polskie firmy z sektora ICT

24.03.2021

Rwanda: Sektor ICT ze wzrostem o 29% r/r

Rwanda otwarta na polskie firmy z sektora ICT

Sektor ICT w Rwandzie był jednym z nielicznych, które odnotowały trend wzrostowy o 29% (do ok. 209 mln USD) w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Na przykład jedna z firm telekomunikacyjnych w Rwandzie, MTN Rwanda, spodziewa się 20% (rok do roku) wzrostu przychodów spowodowanego zwiększonym popytem na usługi w 2020 roku. Wzrost w 2020 r. odnotowało również rolnictwo (o 1%) i sektor zdrowia (o 16%). Rozwój sektora zdrowia był w dużej mierze spowodowany popytem na usługi medyczne w odpowiedzi na pandemię.

Ogólnie rzecz biorąc, pandemia i wprowadzenie obostrzeń spowodowały, że PKB Rwandy skurczył się o 3,4% w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Wcześniejsze prognozy rządu i Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazywały, że gospodarka Rwandy skurczy się o 0,2%. Sektor przemysłowy skurczył się o 4%, usługi o 6%, sektor turystyczno-gastronomiczny aż o 40%, a edukacja o 28%.

Gospodarka Rwandy zaczęła już wykazywać oznaki ożywienia, a zaplanowane dalsze środki monetarne i finansowe oraz duże pakiety fiskalne powinny odegrać ważną rolę w dalszej odbudowie. MFW stwierdził, że system finansowy i bankowy Rwandy jest stabilny, płynny i dobrze skapitalizowany, co sprzyja ożywieniu gospodarczemu. Należy zakładać, że mimo spadku PKB w Rwandzie, ewentualne plany polskich firm na tym rynku powinny być wciąż możliwe do realizacji, zwłaszcza, że koncentrują się w obszarach, które odnotowywały wzrost mimo pandemii.

Oczekuje się, że wraz z trwającymi ogólnokrajowymi szczepieniami, zniesieniem niektórych ograniczeń i ułatwieniami w przemieszczaniu się na terenie całego kraju, aktywność gospodarcza wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Kraj ma również być gospodarzem spotkania szefów rządów Wspólnoty Narodów, zaplanowanego na 21 czerwca br., co może również pobudzić gospodarkę.

Dowiedz się więcej o rynku Rwandy

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.