Marek Kłoczko: Salwador mimo dużej odległości geograficznej od Polski, jest krajem kulturowo nam bliskim

31.07.2023

Gościem Szymona Glonka w podcaście „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” był Marek Kłoczko, Prezes KIG, Konsul Honorowy Republiki Salwadoru w Polsce

Salwador

Salwador to dynamiczny i nieustannie rozwijający się kraj z ogromnym potencjałem ludzkim, Salwadorczycy to przyjazne, dobrze wykształcone i młode społeczeństwo (ok. 56% siły roboczej ma poniżej 40 lat). Zasoby i walory kraju: turystyka – morze, plaża, góry; transport – doskonale rozwinięta sieć autostrad, rozwijający się port i usługi morskie, duże zasoby bogactw naturalnych (energii wodnej, geotermicznej, ze złożami ropy naftowej), tworzą doskonałe warunki dla współpracy gospodarczej.

Polska gospodarka, aby się rozwijać, polskie firmy, aby się rozwijać, potrzebują mieć partnerów także za granicą. Nasz rynek jest zbyt mały, żeby zapełnił stabilny rozwój. Przez ostatnie dziesięciolecia polskie firmy koncentrowały się głównie na rynkach Unii Europejskiej. To było zrozumiałe. Natomiast dla zapewnienia większego bezpieczeństwa i szans rozwojowych potrzebna jest dywersyfikacja. W związku z tym w Krajowej Izbie Gospodarczej bardzo duży akcent kładziemy na pomoc polskim firmom we wchodzeniu na rynki azjatyckie, afrykańskie, czy też na rynki amerykańskie. Mówiąc o Salwadorze, mam również na myśli w ogóle Amerykę Łacińską – mówi Marek Kłoczko.

O niewykorzystanym dotąd w pełni potencjale gospodarczym Salwadoru i możliwych obszarach współpracy dla polskich przedsiębiorców, mówił w podcaście „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”, Marek Kłoczko – Prezes KIG.

Zachęcamy do wysłuchania audycji >>> Salwador >>> tutaj


W czerwcu tego roku, na zaproszenie rządu Republiki Salwadoru, Prezes KIG Marek Kłoczko, uczestniczył w I Kongresie Konsulów Honorowych Republiki Salwadoru. Podczas wizyty, Marek Kłoczko wziął udział także w oficjalnej inauguracji Kongresu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Salwadoru oraz spotkaniu w Parlamencie z Prezydentem Republiki Salwadoru – Nayib’em Bukele. Materiały z tego wydarzenia – prezentowaliśmy – tutaj – Salwador.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.