• A A A

Seminarium Access2Marktes, 25 lutego 2021

09.02.2021

Komisja Europejska zaprasza na Seminarium online Access2Marktes

 

  • 25 lutego 2021 r., 9:00-11:00 czasu środkowoeuropejskiego w Brukseli
  • Język: angielski z tłumaczeniem na hiszpański, szwedzki, łotewski, słowacki i słoweński.
  • Gospodarz / organizator: DG ds. Handlu Komisji Europejskiej
  • Krótki opis: Prezentacja na żywo nowego portalu – Access2Markets z sesją pytań i odpowiedzi.
  • Grupa docelowa: firmy, organizacje biznesowe, specjaliści ds. Promocji handlu i inne osoby zainteresowane poznaniem sposobu korzystania z Access2Markets.

Dowiedz się więcej

Zarejestruj się

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.