• A A A

Seminarium "Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!"

07.04.2021

W ramach cyklu wydarzeń przybliżających polskim przedsiębiorcom rynki państw latynoamerykańskich 22 kwietnia 2021 r. w godz. 15.00 – 17.00 odbędzie się seminarium online pt. „Ameryka Łacińska:¡Vamos a Mexico! poświęcone rynkowi meksykańskiemu.

Seminarium "Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Mexico!"

Zarejestruj się i dowiedz się więcej

Organizatorami wydarzenia są Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, i Polsko – Latynoamerykańska Rada Biznesu wraz z Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce.  Cały cykl organizowany jest także przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu a także Santander Bank.

Wielkość rynku meksykańskiego (ca. 130 mln mieszkańców), stopniowe otwieranie się na wymianę gospodarczą z zagranicą, notowany (także w pandemii) relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, zwiększanie produktywności, przynależność do OECD oraz nowe porozumienia handlowe stwarzają ogromne szanse dla przedsiębiorców, tak w zakresie eksportu, jak i inwestycji. Państwo to realizuje politykę łatwego dostępu do swojego rynku; obniża taryfowe i pozataryfowe bariery handlowe. Atrakcyjność tego rynku dostrzegają powoli polskie firmy. Wymiana handlowa między obydwoma krajami rośnie, przekraczając dziś 1 mld dolarów. Nadal jednak potencjał wzajemnych relacji biznesowych z Meksykiem pozostaje w dużej mierze niewykorzystany zwłaszcza w sektorach: samochodowym, rolno-spożywczym, energetycznym i w technologiach środowiskowych, a także w obszarze inwestycyjnym.

Podczas seminarium eksperci zaprezentują m.in. możliwości, szanse i zagrożenia rynku, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe oraz narzędzia bankowego wsparcia finansowego.  Planowane jest wystąpienie Ambasadorów Polski w Meksyku oraz Meksyku w Polsce, Przewodniczącej Senackiej Grupy Polsko- Meksykańskiej, a prelegentami będą m.in. kierownik ZBH w Meksyku, przedstawiciele Santander Bank, a praktyczne case studies i swoje doświadczenia z prowadzenia biznesu na rynku meksykańskim zaprezentują reprezentanci polskich firm działających w Meksyku.

Zobacz relację z seminarium Ameryka Łacińska:¡Vamos a… Chile!

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.